Ads Nhà Tài Trợ

Xưởng SX Ván Ghép, Thớt Gỗ Các Loại - Nam Trung JSC
%
Xe đạp địa hình MTB Txed Brave Boy 20 20 inch Size XXS
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific AQUILA 2.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific OVERRIDE 5.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Exotic 2658 4.0 AHHD 26 inch
Xe Đạp
MTB

Code thường dùng cho blogger chạy tiếp thị liên kết

1. Quảng cáo ngẫu nhiên

<style type='text/css'>
.chuthich {
border: 1px solid #DDDDDD;
text-align: center;
background-color: #EEEEEE;
padding: 4px 4px 3px 4px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
}
.chuthich img {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px;
border-top: 1px solid #ddd;
border-left: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
border-right: 1px solid #c0c0c0;
}
.chuthich p.chuthich-text {
padding: 0px;
font-family: Arial, Sans-Serif;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
line-height: 12px;
}
</style>
<!-- RANDOM QUOTES -->
<script type="text/javascript">
quotes = new Array()
quotes[0] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/z3ybGpg5'><img src='https://cf.shopee.vn/file/abd029c90cf0c08b1857f0b2497283d4' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh</p><a/></div>"
quotes[1] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/uj7Kxhh3'><img src='https://cf.shopee.vn/file/cc6413194fa5e879b07c435401832e37' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Tinh dầu tràm nguyên chất Bé Thơ Huế</p><a/></div>"
quotes[2] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/DZrYUytf'><img src='https://cf.shopee.vn/file/dbf7d56c1233efcb4c68958b5c40757d' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Máy lọc không khí 03 màng lọc phòng 40m2</p><a/></div>"
quotes[3] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/yp4TssHy'><img src='https://n1-pstg.mioto.vn/cho_thue_xe_o_to_tu_lai_thue_xe_du_lich_hochiminh/mitsubishi_xpander_2019/p/g/2019/09/06/13/WWH1V5dXSeHsjyMGfXRq_w.jpg' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Thuê xe tự lái MITSUBISHI XPANDER 2019</p><a/></div>"
quotes[4] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/bbG2ePW2'><img src='https://cf.shopee.vn/file/18827d1ff3407a871fb4fac619d65962' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Xe máy Honda SH Mode 125 ABS 2019</p><a/></div>"
quotes[5] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/Q4xkpHae'><img src='https://cf.shopee.vn/file/79eec93f856f65d88468b5465ad3c468' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Xe ô tô điện trẻ em cao cấp (4 Động Cơ Lớn)</p><a/></div>"
quotes[6] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/gV8yxdJv'><img src='https://cf.shopee.vn/file/09f76c24e31b603dd33174026307f892' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Xạ đen Hoà Bình 1kg thanh nhiệt, giải độc </p><a/></div>"
quotes[7] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/2XDxxCgD'><img src='https://salt.tikicdn.com/cache/w1200/ts/product/9d/2b/a0/5c40ab50e5b7fc373367dd2fb77df586.jpg' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Thớt gỗ chữ chật sao đen - hương tím </p><a/></div>"
quotes[8] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/jHcbtAHZ'><img src='https://cf.shopee.vn/file/239f3d0b53b64a29cd8ee1f434a90da7' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Chén đĩa sứ Mây và Gió kiểu Nhật </p><a/></div>"
randomquote = Math.random() * (quotes.length)
randomquote = Math.floor(randomquote)
document.write(quotes[randomquote])
</script>
<!-- RANDOM QUOTES -->

2. Bảng quảng cáo chiều ngang và chiều dọc

<!-- tao chu thich -->
<style type='text/css'>
.chuthich {
border: 1px solid #DDDDDD;
text-align: center;
background-color: #EEEEEE;
padding: 4px 4px 3px 4px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
}
.chuthich img {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px;
border-top: 1px solid #ddd;
border-left: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
border-right: 1px solid #c0c0c0;
}
.chuthich p.chuthich-text {
padding: 0px;
font-family: Arial, Sans-Serif;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
line-height: 12px;
}
</style>
<!--ket thuc tao chu thich-->
<!--tao table responsive-->
<style>
#table {
overflow-x: auto;
}
h2 {
text-align: center;
}
/* Định dạng cho bảng dữ liệu*/
table {
margin: auto;
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
width: 60%;
border: 1px solid #ddd;
}
/* Định dạng cho các cột*/
th, td {
border: none;
text-align: left;
padding: 8px;
}
/* Tạo thanh sroll ngang nếu chiều dài nội dung quá lớn*/
#table {
overflow-x: auto;
}
/* Thiết lập màu nền cho các ô*/
tr:nth-child(even){
background-color: #f2f2f2
}
</style>
<!--ket thuc-->
<!--chen table-->
<div id='table'>
<table>
<tr>
<td><center>
<a href='https://shorten.asia/t1uMGTrS'>
<div class='chuthich' style='width: 300;'>
<img alt='' src='https://cf.shopee.vn/file/70b8fb858500340635301ffb7eb22e13' width='300'/><p class='chuthich-text'>
Túi Xách Nữ Đeo Chéo Hình Ô Van Sang Chảnh
<br/> Đi tới nơi bán
</p></div>
</a>
</center></td>
<td><center>
<a href='https://shorten.asia/MkqsyVze'>
<div class='chuthich' style='width: 300;'>
<img alt='' src='https://cf.shopee.vn/file/ad751f2a7e3dea94aa83a9a17fdedbba' width='300'/><p class='chuthich-text'>
Túi tote vải bố đựng đồ canvas đeo chéo
<br/> Đi tới nơi bán
</p></div>
</a>
</center></td>
</tr>
</table>
</div>
<!--ket thuc table -->


3. Bài viết theo nhãn trên trang chủ [Recent posts by labels ]

Code 3.1 :

<style>
/* Recent posts by labels
--------------------------------- */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:72px; /* Thumbnail height */
width:72px; /* Thumbnail width */
border: 1px solid #fff;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}
#label_with_thumbs { text-align: justify;
font: normal 18px Port Lligat Slab;
float: left;
width: 98%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
padding: 0;
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:75px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}
#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}
#label_with_thumbs a:visited {
text-decoration: none;
color: black;}
#label_with_thumbs a:link {
text-decoration: none;
color: black;}
#label_with_thumbs a { text-transform: none;}
#label_with_thumbs a:hover { text-decoration: underline;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='http://3.bp.blogspot.com/-zP87C2q9yog/UVopoHY30SI/AAAAAAAAE5k/AIyPvrpGLn8/s1600/picture_not_available.png';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>var numposts = 5;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 200;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Phố ẩm thực?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

3.2 :

<!-- Recent Posts by Label Start -->
<script type="text/javascript">
function recentpostslist(json) {
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++)
{
for (var j = 0; j < json.feed.entry.link.length; j++) {
if (json.feed.entry.link[j].rel == 'alternate') {
break;
}
}
var entryUrl = "'" + json.feed.entry.link[j].href + "'";//bs
var entryTitle = json.feed.entry.title.$t;
var item = "<li>" + "<a href="+ entryUrl + '">' + entryTitle + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://blogluutrukienthuc.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/MyLabel?max-results=8&alt=json-in-script&callback=recentpostslist"></script>
<!-- Recent Posts by Label End -->

3.3 :

<style>
/* Recent posts by labels widget by Meer's World */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:72px; /* Thumbnail height */
width:72px; /* Thumbnail width */
/* border: 1px solid #fff; */
border-radius: 50%;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}
#label_with_thumbs { text-align: left;
/* font: normal 18px Port Lligat Slab; */
float: left;
width: 93%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
/* padding: 0; */
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:75px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}
#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}
#label_with_thumbs a:visited {
    text-decoration: none;
    color: black;}
#label_with_thumbs a:link {
    text-decoration: none;
    color: black;}
#label_with_thumbs a { text-transform: none;}
#label_with_thumbs a:hover { text-decoration: underline;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='http://3.bp.blogspot.com/-zP87C2q9yog/UVopoHY30SI/AAAAAAAAE5k/AIyPvrpGLn8/s1600/picture_not_available.png';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent); document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>var numposts = 6;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 70;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/LABELNAME?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

4. Bài viết liên quan [ Related Posts with thumbnails blogger ]

Code 4. 1 xem chi tiết :  https://pkbuz.blogspot.com/2017/11/how-to-add-related-post-widget-on.html

Chèn trước </head>
<style>
/* Related Posts CSS */
.pre-head{font-size:20px; margin:25px 6px 10px; font-weight:500;}
.related-pre{margin:0 0 25px; overflow:hidden;}
.related-pre a{ margin:6px 6px; float:left; width:31.32%; height:150px; position:relative;}
.related-pre img{ height: 100%; width: 100%;}
.pre-title{ background: rgba(0, 0, 0, 0.5); color: #fff; font-size:13px;line-height:21px; overflow:hidden; height: 25px; bottom:0; padding: 9px 14px 20px; text-align: left; width: 80%; position:absolute;}
</style>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// related post widget
var relatedTitles = new Array(); var relatedTitlesNum = 0; var relatedUrls = new Array(); var thumburl = new Array(); function related_results_labels_thumbs(e) {for (var t = 0; t < e.feed.entry.length; t++) { var l = e.feed.entry[t]; relatedTitles[relatedTitlesNum] = l.title.$t; try { thumburl[relatedTitlesNum] = l.gform_foot.url } catch (r) { s = l.content.$t, a = s.indexOf("<img"), b = s.indexOf('src="', a), c = s.indexOf('"', b + 5), d = s.substr(b + 5, c - b - 5), thumburl[relatedTitlesNum] = -1 != a && -1 != b && -1 != c && "" != d ? d : "http://1.bp.blogspot.com/-Nit_LiUtMHE/VflsSxNxENI/AAAAAAAADiM/CuVVm4SVl8E/s320/No-image-bt9.jpg"}
relatedTitles[relatedTitlesNum].length > 47 && (relatedTitles[relatedTitlesNum] = relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0, 47) + "..."); for (var i = 0; i < l.link.length; i++) "alternate" == l.link[i].rel && (relatedUrls[relatedTitlesNum] = l.link[i].href, relatedTitlesNum++) }}
function removeRelatedDuplicates_thumbs() {for (var e = new Array(0), t = new Array(0), l = new Array(0), r = 0; r < relatedUrls.length; r++) contains_thumbs(e, relatedUrls[r]) || (e.length += 1, e[e.length - 1] = relatedUrls[r], t.length += 1, l.length += 1, t[t.length - 1] = relatedTitles[r], l[l.length - 1] = thumburl[r]); relatedTitles = t, relatedUrls = e, thumburl = l}
function contains_thumbs(e, t) { for (var l = 0; l < e.length; l++) if (e[l] == t) return !0; return !1}
function printRelatedLabels_thumbs() { for (var e = 0; e < relatedUrls.length; e++) relatedUrls[e] != currentposturl && relatedTitles[e] || (relatedUrls.splice(e, 1), relatedTitles.splice(e, 1), thumburl.splice(e, 1), e--); var t = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random()) , e = 0; for (relatedTitles.length > 0 && document.write('<h4 class="pre-head">' + relatedpoststitle + "</h4>"), document.write('<div class="related-pre"/>'); e < relatedTitles.length && 20 > e && e < maxresults;) document.write('<a '), document.write(0 != e ? '"' : '"'), document.write(' href="' + relatedUrls[t] + '"><img src="' + thumburl[t] + '"/><div class="pre-title">' + relatedTitles[t] + "</div></a>"), t < relatedTitles.length - 1 ? t++ : t = 0, e++; document.write("</div>"), relatedUrls.splice(0, relatedUrls.length), thumburl.splice(0, thumburl.length), relatedTitles.splice(0, relatedTitles.length)}
//]]>
</script>
</b:if>
Dán vào khu vực cần hiển thị bài viết liên quan :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-pre'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
</b:if>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=8&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=6;
var relatedpoststitle=&quot;Related Posts &quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>
</b:if>

5. Bài viết ngẫu nhiên trượt ngang [ random post thumbnail blogspot ]

Code 1 : Link tham khảo : https://www.exeideas.com/2013/07/automatic-blog-label-thumbnail-slider.html
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#carousel {
width:950px;
height:185px;
margin-bottom:0;
position:relative;
display:block;
}
#carousel .container {
position:absolute;
left:49px;
width:895px;
height:185px;
overflow:hidden;
background:url(http://2.bp.blogspot.com/-i9rfuXWNIjo/T5LAemTP3XI/AAAAAAAAArY/r7FcfxzgZpk/s1600/scroller-bg.png) repeat center;
}
#carousel #previous_button {
position:absolute;
width:49px;
height:185px;
background:url(http://3.bp.blogspot.com/-APGScJbAlLM/T5LDZ9LDgkI/AAAAAAAAAr4/vGy7EquPGME/s1600/prev.png) center;
z-index:100;
cursor:pointer;
border-right:1px solid #ccc;
}
#carousel #previous_button:hover {
background:url(http://3.bp.blogspot.com/-4wNqeM6eRvY/T5LGCrdA9iI/AAAAAAAAAsE/4rjwULz47WU/s1600/prev.png) center;
}
#carousel #next_button {
position:absolute;
right:0;
width:49px;
height:185px;
background:url(http://1.bp.blogspot.com/-pSHFy8ff1R0/T5LDZHkHIzI/AAAAAAAAArw/PCfZ762nK3E/s1600/next.png) center;
z-index:100;
cursor:pointer;
border-left:1px solid #ccc;
}
#carousel #next_button:hover {
background:url(http://2.bp.blogspot.com/-vSaPjyDhEMI/T5LGB-g1_lI/AAAAAAAAAsA/wyUPBLWY15E/s1600/next.png) center;
}
#carousel ul {
width:100000px;
position:relative;
margin-top:10px;
}
#carousel ul li {
background:#fff url(http://3.bp.blogspot.com/-NsKF7TyEX7I/T418sIGTo7I/AAAAAAAAAnc/OdQmhV73piY/s1600/main.png) repeat-x top;
display:inline;
float:left;
text-align:center;
font-weight:700;
font-size:.9em;
line-height:1.2em;
border:1px solid #ccc;
width:145px;
height:150px;
-webkit-border-radius:4px;
-moz-border-radius:4px;
border-radius:4px;
margin:0 4px 20px 7px;
padding:6px;
}
#carousel ul li:hover {
filter:alpha(opacity=75);
opacity:.75;
}
#carousel ul li a.slider_title {
color:#222;
display:block;
margin-top:5px;
}
#carousel ul li a.slider_title:hover {
color:#cd1713;
}
#carousel a img {
display:block;
background:#fff;
margin-top:0;
}
</style>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function ($) {
$.fn.jCarouselLite = function (o) {
o = $.extend({
btnPrev: null,
btnNext: null,
btnGo: null,
mouseWheel: false,
auto: null,
speed: 200,
easing: null,
vertical: false,
circular: true,
visible: 3,
start: 0,
scroll: 1,
beforeStart: null,
afterEnd: null
}, o || {});
return this.each(function () {
var running = false,
animCss = o.vertical ? "top" : "left",
sizeCss = o.vertical ? "height" : "width";
var div = $(this),
ul = $("ul:first", div),
tLi = $(".car", ul),
tl = tLi.size(),
v = o.visible;
if (o.circular) {
ul.prepend(tLi.slice(tl - v - 1 + 1).clone()).append(tLi.slice(0, v).clone());
o.start += v
}
var li = $(".car", ul),
itemLength = li.size(),
curr = o.start;
div.css("visibility", "visible");
li.css({
overflow: "hidden",
float: o.vertical ? "none" : "left"
});
ul.css({
padding: "0",
position: "relative",
"list-style-type": "none",
"z-index": "1"
});
div.css({
overflow: "hidden",
"z-index": "2"
});
var liSize = o.vertical ? height(li) : width(li);
var ulSize = liSize * itemLength;
var divSize = liSize * v;
li.css({
width: li.width()
});
ul.css(sizeCss, ulSize + "px").css(animCss, -(curr * liSize));
div.css(sizeCss, divSize + "px");
if (o.btnPrev) $(o.btnPrev).click(function () {
return go(curr - o.scroll)
});
if (o.btnNext) $(o.btnNext).click(function () {
return go(curr + o.scroll)
});
if (o.btnGo) $.each(o.btnGo, function (i, val) {
$(val).click(function () {
return go(o.circular ? o.visible + i : i)
})
});
if (o.mouseWheel && div.mousewheel) div.mousewheel(function (e, d) {
return d > 0 ? go(curr - o.scroll) : go(curr + o.scroll)
});
if (o.auto) setInterval(function () {
go(curr + o.scroll)
}, o.auto + o.speed);
function vis() {
return li.slice(curr).slice(0, v)
};
function go(to) {
if (!running) {
if (o.beforeStart) o.beforeStart.call(this, vis());
if (o.circular) {
if (to <= o.start - v - 1) {
ul.css(animCss, -((itemLength - (v * 2)) * liSize) + "px");
curr = to == o.start - v - 1 ? itemLength - (v * 2) - 1 : itemLength - (v * 2) - o.scroll
} else if (to >= itemLength - v + 1) {
ul.css(animCss, -((v) * liSize) + "px");
curr = to == itemLength - v + 1 ? v + 1 : v + o.scroll
} else curr = to
} else {
if (to < 0 || to > itemLength - v) return;
else curr = to
}
running = true;
ul.animate(animCss == "left" ? {
left: -(curr * liSize)
} : {
top: -(curr * liSize)
}, o.speed, o.easing, function () {
if (o.afterEnd) o.afterEnd.call(this, vis());
running = false
});
if (!o.circular) {
$(o.btnPrev + "," + o.btnNext).removeClass("disabled");
$((curr - o.scroll < 0 && o.btnPrev) || (curr + o.scroll > itemLength - v && o.btnNext) || []).addClass("disabled")
}
}
return false
}
})
};
function css(el, prop) {
return parseInt($.css(el[0], prop)) || 0
};
function width(el) {
return el[0].offsetWidth + css(el, 'marginLeft') + css(el, 'marginRight')
};
function height(el) {
return el[0].offsetHeight + css(el, 'marginTop') + css(el, 'marginBottom')
}
})(jQuery)
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost = 150;
summaryTitle = 25;
numposts1 = 15;
label1 = "Your Label Name";
function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}
if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="145" height="100" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><p><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></p></li>';
document.write(trtd);
j++;
}
document.write('</ul>');
}
//]]>
</script>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script type='text/javascript'>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/&quot;+label1+&quot;?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
(function($) { $(document).ready(function(){
$(&quot;#carousel .container&quot;).jCarouselLite({
auto:4000,
scroll: 1,
speed: 800,
visible: 5,
start: 0,
circular: true,
btnPrev: &quot;#previous_button&quot;,
btnNext: &quot;#next_button&quot;
});
})})(jQuery)
</script>
</b:if>

6. Bài viết gần đây 
Link tham khảo :
https://bloggersorigin.com/recent-posts-widget-for-blogger/

Code 1 : Link tham khảo : https://helplogger.blogspot.com/2013/04/show-recent-posts-with-thumbnails-for.html

<style>
/* Recent posts by labels
--------------------------------- */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:65px; /* Thumbnail height */
width:65px; /* Thumbnail width */
border: 1px solid #fff;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}
#label_with_thumbs {
float: left;
width: 100%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
padding: 0;
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:65px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}
#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}
#label_with_thumbs a { text-transform: uppercase;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='http://3.bp.blogspot.com/-zP87C2q9yog/UVopoHY30SI/AAAAAAAAE5k/AIyPvrpGLn8/s1600/picture_not_available.png';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
function changeThumbSize(id,size){
var blogGadget = document.getElementById(id);
var replacement = blogGadget.innerHTML;
blogGadget.innerHTML = replacement.replace(/s72-c/g,&quot;s&quot;+size+&quot;-c&quot;);
var thumbnails = blogGadget.getElementsByTagName(&quot;img&quot;);
for(var i=0;i&lt;thumbnails.length;i++){
thumbnails[i].width = size;
thumbnails[i].height = size;
}
}
changeThumbSize(&quot;label_with_thumbs&quot;,210);
</script>

<script type='text/javascript'>var numposts = 3;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 100;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Cửa hàng dụng cụ bếp hot?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

7. Multiple Post 

Code 1 : Link thamk khảo : https://khanh98.blogspot.com/2015/05/recent-post-theo-tung-nhan-cho-blog-tren-trang-tinh.html


<link href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<style scoped="scoped" type="text/css">
/* Multi Recent Post */
.post-body *,.post-body *:after,.post-body *:before{box-sizing:initial;-webkit-box-sizing:initial;-moz-box-sizing:initial;}
.list-entries{display:table;background:#fdfdfd;margin:1.5% 1%;width:31.3%;float:left;font-size:80%;}
.list-entries ul,.list-entries li{margin:0;list-style:none}
#feed-list-container ul li{background:#fdfdfd;padding:15px;line-height:normal;border:1px solid #eee;border-top:0;transition:all .3s;}
#feed-list-container ul li:hover{background:#fff;}
#feed-list-container ul li:last-child{border-bottom:0;}
.list-entries .main-title{padding:0;overflow:hidden;}
.list-entries .main-title h4{position:relative;display:block;font:inherit;font-weight:700;padding:1em 1.5em;background-color:#4f93c5;color:#fff;margin:0;line-height:normal;font-size:120%;margin-top:0!important}
.list-entries .main-title h4:after{display:inline-block;content:"\f02c";font-family:fontAwesome;font-size:17.4px;font-style:normal;background-color:#4384b3;color:#fff;top:0;right:0;padding:1em 1.25em;position:absolute;font-weight:400}
.list-entries .title a{font-size:13px;text-decoration:none;line-height:.5em;color:#333;font-weight:700;transition:all .3s;}
.list-entries .title a:hover{color:#4f93c5}
.list-entries img,.list-entries .fake-img{border:none;background-color:#333;margin:0 1em 0 0;padding:0;float:left}
.list-entries .summary{overflow:hidden;color:#999}
.list-entries .more-link{border-bottom:none;}
.list-entries .more-link a{display:block;line-height:2em;height:2em;overflow:hidden;text-decoration:none;background-color:#444;padding:1em 1.5em;position:relative;font-weight:400;color:#fff;transition:all .3s;}
.list-entries .more-link a:hover{background-color:#f97e76;color:#fff;}
.list-entries .more-link a:after{display:inline-block;content:"\f054";font-family:fontAwesome;font-size:16.4px;font-style:normal;background-color:#333;color:#ccc;top:0;right:0;padding:1em 1.25em;position:absolute;font-weight:400;transition:all .3s;}
.list-entries .more-link a:hover:after{background-color:#ea726a;color:#fff;}
.widget .post-body ul, .widget .post-body ol {position:relative;}
@media (max-width:640px){
.list-entries {width:100%;}
.list-entries{margin:2.5% 1%;}}
</style>
<div id="feed-list-container">
</div>
<div style="clear:both;">
</div>
<script type="text/javascript">
var multiFeed = {
feedsUri: [
{
name: "Dụng cụ bếp hot",
url: "https://www.ivietpr.com",
tag: "Cửa hàng dụng cụ bếp hot"
},
{
name: "Dụng cụ ăn uống hot",
url: "https://www.ivietpr.com",
tag: "Cửa hàng dụng cụ ăn uống hot"
},
{
name: "Viết quảng cáo",
url: "https://www.ivietpr.com",
tag: "note.ads"
}
],
numPost: 3,
showThumbnail: true,
showSummary: false,
summaryLength: 0,
titleLength: "auto",
thumbSize: 72,
containerId: "feed-list-container",
readMore: {
text: "Xem thêm",
endParam: "?max-results=5"
}
};
</script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/Arlina-Design/redvision/master/multi-feed.js" type="text/javascript"></script>

Đoạn code JS "https://cdn.rawgit.com/Arlina-Design/redvision/master/multi-feed.js"
var mf_defaults={feedsUri:[{name:"Featured",url:"http://vampyleaf.blogspot.com",tag:"Featured"},{name:"Humor",url:"http://vampyleaf.blogspot.com",tag:"Humor"},{name:"Info Menarik",url:"http://vampyleaf.blogspot.com",tag:"Info Menarik"}],numPost:4,showThumbnail:true,showSummary:true,summaryLength:80,titleLength:"auto",thumbSize:72,newTabLink:false,containerId:"feed-list-container",listClass:"list-entries",readMore:{text:"More",endParam:"?max-results=20"},autoHeight:false,current:0,onLoadFeed:function(a){},onLoadComplete:function(){},loadFeed:function(c){var d=document.getElementsByTagName("head")[0],a=document.getElementById(this.containerId),b=document.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=this.feedsUri[c].url+"/feeds/posts/summary"+(this.feedsUri[c].tag?"/-/"+this.feedsUri[c].tag:"")+"?alt=json-in-script&max-results="+this.numPost+"&callback=listEntries";d.appendChild(b)}};for(var i in mf_defaults){mf_defaults[i]=(typeof(multiFeed[i])!==undefined&&typeof(multiFeed[i])!=="undefined")?multiFeed[i]:mf_defaults[i]}function listEntries(q){var p=q.feed.entry,c=mf_defaults,h=document.getElementById(c.containerId),a=document.createElement("div"),d="<ul>",l=c.feedsUri.length,n,k,m,g;for(var f=0;f<c.numPost;f++){if(f==p.length){break}n=(c.titleLength!=="auto")?p[f].title.$t.substring(0,c.titleLength)+(c.titleLength<p[f].title.$t.length?"&hellip;":""):p[f].title.$t;m=("summary" in p[f])?p[f].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,""):"";m=(c.summaryLength<m.length)?m.substring(0,c.summaryLength)+"&hellip;":m;g=("media$thumbnail" in p[f])?'<img src="'+p[f].media$thumbnail.url.replace(/\/s72(\-c)?\//,"/s"+c.thumbSize+"-c/")+'" style="width:'+c.thumbSize+"px;height:"+c.thumbSize+'px;" width="72" height="72">':'<span class="fake-img" style="width:'+c.thumbSize+"px;height:"+c.thumbSize+'px;"></span>';for(var e=0,b=p[f].link.length;e<b;e++){k=(p[f].link[e].rel=="alternate")?p[f].link[e].href:"#"}d+='<li><div width="72" height="72" class="inner"'+(!c.autoHeight?' style="height:'+c.thumbSize+'px;overflow:hidden;"':"")+">";d+=(c.showThumbnail)?g:"";d+='<div class="title"><a href="'+k+'"'+(c.newTabLink?' target="_blank"':"")+">"+n+"</a></div>";d+='<div class="summary">';d+="<span"+(!c.showSummary?' style="display:none;"':"")+">";d+=(c.showSummary)?m:"";d+="</span></div>";d+='<span style="display:block;clear:both;"></span></div></li>'}d+="</ul>";d+='<div class="more-link"><a href="'+c.feedsUri[c.current].url.replace(/\/$/,"")+"/search/label/"+c.feedsUri[c.current].tag+c.readMore.endParam+'"'+(c.newTabLink?' target="_blank"':"")+">"+c.readMore.text+"</a></div>";a.className=c.listClass;a.innerHTML='<div class="main-title"><h4>'+c.feedsUri[c.current].name+"</h4></div>"+d;h.appendChild(a);c.onLoadFeed(c.current);if((c.current+1)<l){c.loadFeed(c.current+1)}if((c.current+1)==l){c.onLoadComplete()}c.current++}mf_defaults.loadFeed(0);

CODE TỔNG HỢP

1. Làm nét ảnh thumbnails cho blogspot - blogger

Link bài viết chi tiết : https://hotrofm.forumvi.com/t553-huong-dan-lam-net-anh-thumbnails-cho-blogspot-blogger
Tóm tắt thủ thuật :
tìm đoạn code sau  : data:post.thumbnailUrl
Thay thế bằng : resizeImage(data:post.thumbnailUrl,230)

2. Script tăng độ nét ảnh blogger :

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[ $(document).ready(function() { var rong = 200; var cao = 150; $('#PopularPosts1, #Blog1, #related-posts').find('img').each(function(n, image){ var image = $(image); image.attr({src : image.attr('src').replace(/s\B\d{2,4}/,'s' + rong + '-h' + cao +'-c')}); image.attr('width',rong); image.attr('height',cao); }); }); //]]></script>

3. Không cho bài viết hiển thị ngoài trang chủ blogger


4. Thêm quảng cáo xuống dưới bài viết đầu tiên Blogger &  dưới bài viết bất kì tại trang chủ cho Blogger  :

Link thủ thuật : https://www.ivietpr.com/2019/03/code-blogger-lam-dep-giao-dien-trang-chu.html

5. Chèn quảng cáo vào nội dung bài viết cơ bản cho blogspot :

Link thủ thuật : https://www.ivietpr.com/2019/03/code-blogger-lam-dep-giao-dien-trang-bai-viet.html

6. Chèn Video Youtube Vào Blogspot Có Thumbnail : 

Link thủ thuật : http://htso.blogspot.com/2017/02/chen-video-youtube-vao-blogspot-co-thumbnail.html

<div style="text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/7NUsd6FOPEc" width="655" wmode="Opaque">
</iframe>
</div>
<div style="display: none;">
<img border="0" src="http://img.youtube.com/vi/7NUsd6FOPEc/0.jpg" />
</div>


7. Sửa lỗi hiển thị ảnh blogspot :

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) {
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>


8. Sửa lỗi ảnh Thumbnail bị mờ cho Blogspot :
Xem link hướng dẫn thủ thuật :

09. Tạo danh sách bài viết ngẫu nhiên  [RANDOM post blogspot ] 

Chuẩn : https://www.starcuongit.com/2017/06/tao-widget-co-ban-ang-tim-cho-blogspot.html
https://bloggersorigin.com/random-posts-widget-blogger/
https://probloggerplugins.blogspot.com/2017/12/random-posts-widget-for-blogger13.html
https://www.duypham.net/2011/10/random-posts-for-blogger-high-speed.html
https://kslzone.blogspot.com/2014/08/bai-viet-ngau-nhien-don-gian-va-toi-uu-nhat.html
https://almost-a-technocrat.blogspot.com/2010/08/create-random-post-link-in-blogger.html [Tạo Link lấy bài viết ngẫu nhiên]
https://gist.github.com/himstar/9bace28752439b127ae8
https://geeksblogger.com/advanced-random-post-widget/
ok http://idea4novice.blogspot.com/2017/04/as-the-blog-so-easily-steps-on-how-to-blogger.html
ok https://mocgin.com/them-tien-ich-widget-random-post-cho-blogspot/
https://www.tranbadat.com/2015/07/them-widget-bai-viet-ngau-nhien-random-post-blogspot.html
http://demotemplatemoi.blogspot.com/2015/07/tao-widget-bai-viet-ngau-nhien-cho.html?m=1
https://blog.doisong24.com/2012/11/bai-viet-ngau-nhien-toc-o-cao-cho.html
ok : https://tqvn1.blogspot.com/2018/12/huong-dan-them-widget-random-post-ep.html
https://blog.doisong24.com/2019/05/random-posts-dang-featured-ngoai-trang.html
https://www.leanhduc.pro.vn/2018/03/widget-bai-viet-ngau-nhien-load-sieu.html

10. Random (ngẫu nhiên ) :

https://420helper.blogspot.com/2017/04/random-post-widget-lite-version-for.html
https://nex9web.blogspot.com/2019/06/Top-3-Random-Post-Widgets-For-Blogger-With-Thumbnail-in-Round-and-Squire-Image-Only-Title-Links.html
http://gocchiaseviet.blogspot.com/2014/07/random-post-tien-ich-bai-viet-ngau.html
http://bittuotblog.blogspot.com/2013/08/bai-viet-lien-quan-theo-nhieu-label-cho.html

11. Thẻ điều kiện thường gặp trong blogspot :


Code 1. Đoạn code tìm vị trí trang Label blogspot :
<!-- Post Label/Category -->
<b:if cond='data:post.labels'>
<span class='entry-category'><data:post.labels.first.name/></span>
</b:if>
Ivietpr.com Blog Cá Nhân, Nền Tảng Blogger, Giao Diện Fletro : Xây dựng và phát triển nội dung, theo số liệu phân tích trên cấu trúc content của nhật ký trực tuyến digitalnomad.vn [ Blog Chạy Thử Nghiệm Đa Cấu Trúc ]

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>

💰

Top Sản Phẩm Công Nghệ / Thiết Bị Điện Gia Dụng /,...
Về Trang Chủ
Điện Thoại Hỗ Trợ Làm Việc Từ Xa, Du Lịch, Chụp Ảnh,... Thiết bị công nghệ không thể dành cho Workcation, TELEWORK, WFH , người làm nghề MMO, KOC / Streamer và những người biên tập, sáng tạo nội dung Video, dân Viết Blog Kiếm Tiền Từ affiliate marketing , bổ sung và làm đa dạng nguồn tài chính cá nhân, kiếm thêm Thu Nhập Thụ Động,...

Xem Giá Bán

Lap Top thiết kế sang chảnh, sáng tạo kết hợp từ chiếc máy tính bảng và chiếc laptop gaming đi kèm những trang bị công nghệ tân tiến nhất, laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất.

Xem Giá Bán

Flagship hiệu năng cực khủng, trang bị những công nghệ tiên tiến nâng chất lượng chụp ảnh lên một tầm cao mới, chiếc điện thoại thông minh không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Điện Thoại Thông Minh kháng nước thế hệ mới, hiệu năng cực đỉnh, camera sắc nét cùng viên pin cực khủng bên trong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm cực kỳ đáng giá, thiết bị công nghệ không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Laptop mỏng nhẹ, kết hợp giữa chiếc máy tính bảng và máy tính xách tay tạo nên diện mạo thời thượng, năng động kết hợp hiệu năng mạnh mẽ vượt trội, người đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.

Xem Giá Bán

Laptop sang trọng, mỏng nhẹ, công nghệ 2 màn hình cảm ứng, thuận tiện trong công việc, thiết bị giải trí cực đỉnh, xử lý đồ họa mượt mà,....

Xem Giá Bán