@bloggiabao
%
%
%
%

Code thường dùng cho blogger chạy tiếp thị liên kết

1. Quảng cáo ngẫu nhiên

<style type='text/css'>
.chuthich {
border: 1px solid #DDDDDD;
text-align: center;
background-color: #EEEEEE;
padding: 4px 4px 3px 4px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
}
.chuthich img {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px;
border-top: 1px solid #ddd;
border-left: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
border-right: 1px solid #c0c0c0;
}
.chuthich p.chuthich-text {
padding: 0px;
font-family: Arial, Sans-Serif;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
line-height: 12px;
}
</style>
<!-- RANDOM QUOTES -->
<script type="text/javascript">
quotes = new Array()
quotes[0] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/z3ybGpg5'><img src='https://cf.shopee.vn/file/abd029c90cf0c08b1857f0b2497283d4' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh</p><a/></div>"
quotes[1] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/uj7Kxhh3'><img src='https://cf.shopee.vn/file/cc6413194fa5e879b07c435401832e37' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Tinh dầu tràm nguyên chất Bé Thơ Huế</p><a/></div>"
quotes[2] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/DZrYUytf'><img src='https://cf.shopee.vn/file/dbf7d56c1233efcb4c68958b5c40757d' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Máy lọc không khí 03 màng lọc phòng 40m2</p><a/></div>"
quotes[3] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/yp4TssHy'><img src='https://n1-pstg.mioto.vn/cho_thue_xe_o_to_tu_lai_thue_xe_du_lich_hochiminh/mitsubishi_xpander_2019/p/g/2019/09/06/13/WWH1V5dXSeHsjyMGfXRq_w.jpg' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Thuê xe tự lái MITSUBISHI XPANDER 2019</p><a/></div>"
quotes[4] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/bbG2ePW2'><img src='https://cf.shopee.vn/file/18827d1ff3407a871fb4fac619d65962' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Xe máy Honda SH Mode 125 ABS 2019</p><a/></div>"
quotes[5] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/Q4xkpHae'><img src='https://cf.shopee.vn/file/79eec93f856f65d88468b5465ad3c468' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Xe ô tô điện trẻ em cao cấp (4 Động Cơ Lớn)</p><a/></div>"
quotes[6] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/gV8yxdJv'><img src='https://cf.shopee.vn/file/09f76c24e31b603dd33174026307f892' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Xạ đen Hoà Bình 1kg thanh nhiệt, giải độc </p><a/></div>"
quotes[7] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/2XDxxCgD'><img src='https://salt.tikicdn.com/cache/w1200/ts/product/9d/2b/a0/5c40ab50e5b7fc373367dd2fb77df586.jpg' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Thớt gỗ chữ chật sao đen - hương tím </p><a/></div>"
quotes[8] = "<div class='chuthich' style='width: auto;'><a href='https://shorten.asia/jHcbtAHZ'><img src='https://cf.shopee.vn/file/239f3d0b53b64a29cd8ee1f434a90da7' alt='' title='' width='300' height='300'/><p class='chuthich-text'>Chén đĩa sứ Mây và Gió kiểu Nhật </p><a/></div>"
randomquote = Math.random() * (quotes.length)
randomquote = Math.floor(randomquote)
document.write(quotes[randomquote])
</script>
<!-- RANDOM QUOTES -->

2. Bảng quảng cáo chiều ngang và chiều dọc

<!-- tao chu thich -->
<style type='text/css'>
.chuthich {
border: 1px solid #DDDDDD;
text-align: center;
background-color: #EEEEEE;
padding: 4px 4px 3px 4px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
}
.chuthich img {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px;
border-top: 1px solid #ddd;
border-left: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
border-right: 1px solid #c0c0c0;
}
.chuthich p.chuthich-text {
padding: 0px;
font-family: Arial, Sans-Serif;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
line-height: 12px;
}
</style>
<!--ket thuc tao chu thich-->
<!--tao table responsive-->
<style>
#table {
overflow-x: auto;
}
h2 {
text-align: center;
}
/* Định dạng cho bảng dữ liệu*/
table {
margin: auto;
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
width: 60%;
border: 1px solid #ddd;
}
/* Định dạng cho các cột*/
th, td {
border: none;
text-align: left;
padding: 8px;
}
/* Tạo thanh sroll ngang nếu chiều dài nội dung quá lớn*/
#table {
overflow-x: auto;
}
/* Thiết lập màu nền cho các ô*/
tr:nth-child(even){
background-color: #f2f2f2
}
</style>
<!--ket thuc-->
<!--chen table-->
<div id='table'>
<table>
<tr>
<td><center>
<a href='https://shorten.asia/t1uMGTrS'>
<div class='chuthich' style='width: 300;'>
<img alt='' src='https://cf.shopee.vn/file/70b8fb858500340635301ffb7eb22e13' width='300'/><p class='chuthich-text'>
Túi Xách Nữ Đeo Chéo Hình Ô Van Sang Chảnh
<br/> Đi tới nơi bán
</p></div>
</a>
</center></td>
<td><center>
<a href='https://shorten.asia/MkqsyVze'>
<div class='chuthich' style='width: 300;'>
<img alt='' src='https://cf.shopee.vn/file/ad751f2a7e3dea94aa83a9a17fdedbba' width='300'/><p class='chuthich-text'>
Túi tote vải bố đựng đồ canvas đeo chéo
<br/> Đi tới nơi bán
</p></div>
</a>
</center></td>
</tr>
</table>
</div>
<!--ket thuc table -->


3. Bài viết theo nhãn trên trang chủ [Recent posts by labels ]

Code 3.1 :

<style>
/* Recent posts by labels
--------------------------------- */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:72px; /* Thumbnail height */
width:72px; /* Thumbnail width */
border: 1px solid #fff;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}
#label_with_thumbs { text-align: justify;
font: normal 18px Port Lligat Slab;
float: left;
width: 98%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
padding: 0;
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:75px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}
#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}
#label_with_thumbs a:visited {
text-decoration: none;
color: black;}
#label_with_thumbs a:link {
text-decoration: none;
color: black;}
#label_with_thumbs a { text-transform: none;}
#label_with_thumbs a:hover { text-decoration: underline;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZnA1RlxFGjG0gXrtAYYonA600CROTHmiqJXtGIoXOND0L_6bdj3WyzbVoGt4fO3radL-Xtwd3hGa4zsTuITKy5P689mjD5jsR2khyphenhyphen2iB1ZhTw-ForVyiFddLmDcFWImLAA3AyrBo3Nq4/s1600/picture_not_available.png';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>var numposts = 5;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 200;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Phố ẩm thực?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

3.2 :

<!-- Recent Posts by Label Start -->
<script type="text/javascript">
function recentpostslist(json) {
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++)
{
for (var j = 0; j < json.feed.entry.link.length; j++) {
if (json.feed.entry.link[j].rel == 'alternate') {
break;
}
}
var entryUrl = "'" + json.feed.entry.link[j].href + "'";//bs
var entryTitle = json.feed.entry.title.$t;
var item = "<li>" + "<a href="+ entryUrl + '">' + entryTitle + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://blogluutrukienthuc.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/MyLabel?max-results=8&alt=json-in-script&callback=recentpostslist"></script>
<!-- Recent Posts by Label End -->

3.3 :

<style>
/* Recent posts by labels widget by Meer's World */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:72px; /* Thumbnail height */
width:72px; /* Thumbnail width */
/* border: 1px solid #fff; */
border-radius: 50%;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}
#label_with_thumbs { text-align: left;
/* font: normal 18px Port Lligat Slab; */
float: left;
width: 93%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
/* padding: 0; */
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:75px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}
#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}
#label_with_thumbs a:visited {
    text-decoration: none;
    color: black;}
#label_with_thumbs a:link {
    text-decoration: none;
    color: black;}
#label_with_thumbs a { text-transform: none;}
#label_with_thumbs a:hover { text-decoration: underline;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZnA1RlxFGjG0gXrtAYYonA600CROTHmiqJXtGIoXOND0L_6bdj3WyzbVoGt4fO3radL-Xtwd3hGa4zsTuITKy5P689mjD5jsR2khyphenhyphen2iB1ZhTw-ForVyiFddLmDcFWImLAA3AyrBo3Nq4/s1600/picture_not_available.png';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent); document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>var numposts = 6;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 70;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/LABELNAME?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

4. Bài viết liên quan [ Related Posts with thumbnails blogger ]

Code 4. 1 xem chi tiết :  https://pkbuz.blogspot.com/2017/11/how-to-add-related-post-widget-on.html

Chèn trước </head>
<style>
/* Related Posts CSS */
.pre-head{font-size:20px; margin:25px 6px 10px; font-weight:500;}
.related-pre{margin:0 0 25px; overflow:hidden;}
.related-pre a{ margin:6px 6px; float:left; width:31.32%; height:150px; position:relative;}
.related-pre img{ height: 100%; width: 100%;}
.pre-title{ background: rgba(0, 0, 0, 0.5); color: #fff; font-size:13px;line-height:21px; overflow:hidden; height: 25px; bottom:0; padding: 9px 14px 20px; text-align: left; width: 80%; position:absolute;}
</style>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// related post widget
var relatedTitles = new Array(); var relatedTitlesNum = 0; var relatedUrls = new Array(); var thumburl = new Array(); function related_results_labels_thumbs(e) {for (var t = 0; t < e.feed.entry.length; t++) { var l = e.feed.entry[t]; relatedTitles[relatedTitlesNum] = l.title.$t; try { thumburl[relatedTitlesNum] = l.gform_foot.url } catch (r) { s = l.content.$t, a = s.indexOf("<img"), b = s.indexOf('src="', a), c = s.indexOf('"', b + 5), d = s.substr(b + 5, c - b - 5), thumburl[relatedTitlesNum] = -1 != a && -1 != b && -1 != c && "" != d ? d : "http://1.bp.blogspot.com/-Nit_LiUtMHE/VflsSxNxENI/AAAAAAAADiM/CuVVm4SVl8E/s320/No-image-bt9.jpg"}
relatedTitles[relatedTitlesNum].length > 47 && (relatedTitles[relatedTitlesNum] = relatedTitles[relatedTitlesNum].substring(0, 47) + "..."); for (var i = 0; i < l.link.length; i++) "alternate" == l.link[i].rel && (relatedUrls[relatedTitlesNum] = l.link[i].href, relatedTitlesNum++) }}
function removeRelatedDuplicates_thumbs() {for (var e = new Array(0), t = new Array(0), l = new Array(0), r = 0; r < relatedUrls.length; r++) contains_thumbs(e, relatedUrls[r]) || (e.length += 1, e[e.length - 1] = relatedUrls[r], t.length += 1, l.length += 1, t[t.length - 1] = relatedTitles[r], l[l.length - 1] = thumburl[r]); relatedTitles = t, relatedUrls = e, thumburl = l}
function contains_thumbs(e, t) { for (var l = 0; l < e.length; l++) if (e[l] == t) return !0; return !1}
function printRelatedLabels_thumbs() { for (var e = 0; e < relatedUrls.length; e++) relatedUrls[e] != currentposturl && relatedTitles[e] || (relatedUrls.splice(e, 1), relatedTitles.splice(e, 1), thumburl.splice(e, 1), e--); var t = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random()) , e = 0; for (relatedTitles.length > 0 && document.write('<h4 class="pre-head">' + relatedpoststitle + "</h4>"), document.write('<div class="related-pre"/>'); e < relatedTitles.length && 20 > e && e < maxresults;) document.write('<a '), document.write(0 != e ? '"' : '"'), document.write(' href="' + relatedUrls[t] + '"><img src="' + thumburl[t] + '"/><div class="pre-title">' + relatedTitles[t] + "</div></a>"), t < relatedTitles.length - 1 ? t++ : t = 0, e++; document.write("</div>"), relatedUrls.splice(0, relatedUrls.length), thumburl.splice(0, thumburl.length), relatedTitles.splice(0, relatedTitles.length)}
//]]>
</script>
</b:if>
Dán vào khu vực cần hiển thị bài viết liên quan :
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-pre'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
</b:if>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=8&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=6;
var relatedpoststitle=&quot;Related Posts &quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>
</b:if>

5. Bài viết ngẫu nhiên trượt ngang [ random post thumbnail blogspot ]

Code 1 : Link tham khảo : https://www.exeideas.com/2013/07/automatic-blog-label-thumbnail-slider.html
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#carousel {
width:950px;
height:185px;
margin-bottom:0;
position:relative;
display:block;
}
#carousel .container {
position:absolute;
left:49px;
width:895px;
height:185px;
overflow:hidden;
background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpg4O8nu4QrLePrkLxoHdWEuI-1ouft3AzHfR72Rfkb4xxFjKKa7l8uJXinRXACLSrI-BAs_DD-YhRrE-9hLNilf9ZdJ-_OSqzCM6FGb7Px_TkAs9zrpkx7dol9lLHDKR0S1glwmAr10/s1600/scroller-bg.png) repeat center;
}
#carousel #previous_button {
position:absolute;
width:49px;
height:185px;
background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnBw_ha0WLPCmEuJKDl9c0o6VRm0lCbZVOTxt_4gov4x_V93cgfUVJb6LE-bnhYQJveuT56-mp57dRcZZ3yJihZVvFYjtq9h_zLkqVxq5arq1m4LnBPWhZUapHRA74CKZRt4YZ6GylG9U/s1600/prev.png) center;
z-index:100;
cursor:pointer;
border-right:1px solid #ccc;
}
#carousel #previous_button:hover {
background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU-Xcx2wkV5ksKI5hiwA36QqvxoHGIeZ2WV9SBXEXQ45GN7cMSPwdNSglJL4Y6WbQi4VNQ0WGPiaVlaceCTiJfj-skYCzb6CvNUZTdmd-9qv6HAjGUcUH8mp8HhvN5FIMenHHscHiJKew/s1600/prev.png) center;
}
#carousel #next_button {
position:absolute;
right:0;
width:49px;
height:185px;
background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgDyPSBsHRQ0J53dS9t7O9ZkiHQt6I5aH4aEHx-tgPz4v2OWB_CNWjGCeLjtEJFEIXkZNv8HZIcFigu1PVynuiVukp8HQczWG7UvjBusEdTCTG1cHSK54jeDHm6OO2eim2SQXyHSWowFQ/s1600/next.png) center;
z-index:100;
cursor:pointer;
border-left:1px solid #ccc;
}
#carousel #next_button:hover {
background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW-JeAewC3EhdhcBhzYGPJ6KIQXWlOTX_j6xga8NokR4z1ZOAveFVuLZnMS-8OwaThG7dAU0M4qtly0VX-5KYtDX7A-YzzdpVSdDVCwJINoOUend_EKL7aAoRERkPmcp0NWmoKLBLiXcE/s1600/next.png) center;
}
#carousel ul {
width:100000px;
position:relative;
margin-top:10px;
}
#carousel ul li {
background:#fff url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Su12TBfGVIpqLoSJ4pDCERJcRHPNBc3U3fHKbdJzQ1V_NfQ5pbXUIEC1P2uCG0HNBoqQlkBijlnLX41QCoZS5sTZkzsEAVsY3J79k1XSFcALTmMCkh0WHJFpd1k5yWkbOHT3TQ0ppOg/s1600/main.png) repeat-x top;
display:inline;
float:left;
text-align:center;
font-weight:700;
font-size:.9em;
line-height:1.2em;
border:1px solid #ccc;
width:145px;
height:150px;
-webkit-border-radius:4px;
-moz-border-radius:4px;
border-radius:4px;
margin:0 4px 20px 7px;
padding:6px;
}
#carousel ul li:hover {
filter:alpha(opacity=75);
opacity:.75;
}
#carousel ul li a.slider_title {
color:#222;
display:block;
margin-top:5px;
}
#carousel ul li a.slider_title:hover {
color:#cd1713;
}
#carousel a img {
display:block;
background:#fff;
margin-top:0;
}
</style>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function ($) {
$.fn.jCarouselLite = function (o) {
o = $.extend({
btnPrev: null,
btnNext: null,
btnGo: null,
mouseWheel: false,
auto: null,
speed: 200,
easing: null,
vertical: false,
circular: true,
visible: 3,
start: 0,
scroll: 1,
beforeStart: null,
afterEnd: null
}, o || {});
return this.each(function () {
var running = false,
animCss = o.vertical ? "top" : "left",
sizeCss = o.vertical ? "height" : "width";
var div = $(this),
ul = $("ul:first", div),
tLi = $(".car", ul),
tl = tLi.size(),
v = o.visible;
if (o.circular) {
ul.prepend(tLi.slice(tl - v - 1 + 1).clone()).append(tLi.slice(0, v).clone());
o.start += v
}
var li = $(".car", ul),
itemLength = li.size(),
curr = o.start;
div.css("visibility", "visible");
li.css({
overflow: "hidden",
float: o.vertical ? "none" : "left"
});
ul.css({
padding: "0",
position: "relative",
"list-style-type": "none",
"z-index": "1"
});
div.css({
overflow: "hidden",
"z-index": "2"
});
var liSize = o.vertical ? height(li) : width(li);
var ulSize = liSize * itemLength;
var divSize = liSize * v;
li.css({
width: li.width()
});
ul.css(sizeCss, ulSize + "px").css(animCss, -(curr * liSize));
div.css(sizeCss, divSize + "px");
if (o.btnPrev) $(o.btnPrev).click(function () {
return go(curr - o.scroll)
});
if (o.btnNext) $(o.btnNext).click(function () {
return go(curr + o.scroll)
});
if (o.btnGo) $.each(o.btnGo, function (i, val) {
$(val).click(function () {
return go(o.circular ? o.visible + i : i)
})
});
if (o.mouseWheel && div.mousewheel) div.mousewheel(function (e, d) {
return d > 0 ? go(curr - o.scroll) : go(curr + o.scroll)
});
if (o.auto) setInterval(function () {
go(curr + o.scroll)
}, o.auto + o.speed);
function vis() {
return li.slice(curr).slice(0, v)
};
function go(to) {
if (!running) {
if (o.beforeStart) o.beforeStart.call(this, vis());
if (o.circular) {
if (to <= o.start - v - 1) {
ul.css(animCss, -((itemLength - (v * 2)) * liSize) + "px");
curr = to == o.start - v - 1 ? itemLength - (v * 2) - 1 : itemLength - (v * 2) - o.scroll
} else if (to >= itemLength - v + 1) {
ul.css(animCss, -((v) * liSize) + "px");
curr = to == itemLength - v + 1 ? v + 1 : v + o.scroll
} else curr = to
} else {
if (to < 0 || to > itemLength - v) return;
else curr = to
}
running = true;
ul.animate(animCss == "left" ? {
left: -(curr * liSize)
} : {
top: -(curr * liSize)
}, o.speed, o.easing, function () {
if (o.afterEnd) o.afterEnd.call(this, vis());
running = false
});
if (!o.circular) {
$(o.btnPrev + "," + o.btnNext).removeClass("disabled");
$((curr - o.scroll < 0 && o.btnPrev) || (curr + o.scroll > itemLength - v && o.btnNext) || []).addClass("disabled")
}
}
return false
}
})
};
function css(el, prop) {
return parseInt($.css(el[0], prop)) || 0
};
function width(el) {
return el[0].offsetWidth + css(el, 'marginLeft') + css(el, 'marginRight')
};
function height(el) {
return el[0].offsetHeight + css(el, 'marginTop') + css(el, 'marginBottom')
}
})(jQuery)
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjznY-i_RXe7dYUrjipl1oM-O6i4X6pBJB5DeTaiJzlOvd9qPt-Lps2Kxin85-d6oYZWkiEdqIlefBknuYBXoMiIw6IDjo_nCwZn3b1oQfBJem_3zQ-C7tkx8X08cPvj2EhvMg689oFxbw/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost = 150;
summaryTitle = 25;
numposts1 = 15;
label1 = "Your Label Name";
function removeHtmlTag(strx,chop){
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
s = s.join("");
s = s.substring(0,chop-1);
return s;
}
function showrecentposts(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}
if ("content" in entry) {
var postcontent = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var postcontent = entry.summary.$t;}
else var postcontent = "";
postdate = entry.published.$t;
if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];
s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;
//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;
var trtd = '<li class="car"><div class="thumb"><a href="'+posturl+'"><img width="145" height="100" class="alignnone" src="'+img[i]+'"/></a></div><p><a class="slider_title" href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a></p></li>';
document.write(trtd);
j++;
}
document.write('</ul>');
}
//]]>
</script>
<div id='carousel'>
<div id='previous_button'/>
<div class='container'>
<script type='text/javascript'>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/&quot;+label1+&quot;?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
<div class='clear'/>
</div>
<div id='next_button'/>
</div>
<script type='text/javascript'>
(function($) { $(document).ready(function(){
$(&quot;#carousel .container&quot;).jCarouselLite({
auto:4000,
scroll: 1,
speed: 800,
visible: 5,
start: 0,
circular: true,
btnPrev: &quot;#previous_button&quot;,
btnNext: &quot;#next_button&quot;
});
})})(jQuery)
</script>
</b:if>

6. Bài viết gần đây 
Link tham khảo :
https://bloggersorigin.com/recent-posts-widget-for-blogger/

Code 1 : Link tham khảo : https://helplogger.blogspot.com/2013/04/show-recent-posts-with-thumbnails-for.html

<style>
/* Recent posts by labels
--------------------------------- */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:65px; /* Thumbnail height */
width:65px; /* Thumbnail width */
border: 1px solid #fff;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}
#label_with_thumbs {
float: left;
width: 100%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
padding: 0;
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:65px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}
#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}
#label_with_thumbs a { text-transform: uppercase;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write('<ul id="label_with_thumbs">');for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel=='alternate'){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){thumburl=d;}else thumburl='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZnA1RlxFGjG0gXrtAYYonA600CROTHmiqJXtGIoXOND0L_6bdj3WyzbVoGt4fO3radL-Xtwd3hGa4zsTuITKy5P689mjD5jsR2khyphenhyphen2iB1ZhTw-ForVyiFddLmDcFWImLAA3AyrBo3Nq4/s1600/picture_not_available.png';}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]="Jan";monthnames[2]="Feb";monthnames[3]="Mar";monthnames[4]="Apr";monthnames[5]="May";monthnames[6]="June";monthnames[7]="July";monthnames[8]="Aug";monthnames[9]="Sept";monthnames[10]="Oct";monthnames[11]="Nov";monthnames[12]="Dec";document.write('<li class="clearfix">');if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="label_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');document.write('<strong><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></strong><br>');if("content"in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if("summary"in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent="";var re=/<\S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,"");if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write('');document.write(postcontent);document.write('');}
else{document.write('');postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(" ");postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+'...');document.write('');}}
var towrite='';var flag=0;document.write('<br>');if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments')commenttext='1 Comment';if(commenttext=='0 Comments')commenttext='No Comments';commenttext='<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+' | ';towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More »</a>';flag=1;;}
document.write(towrite);document.write('</li>');if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write('');}document.write('</ul>');}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
function changeThumbSize(id,size){
var blogGadget = document.getElementById(id);
var replacement = blogGadget.innerHTML;
blogGadget.innerHTML = replacement.replace(/s72-c/g,&quot;s&quot;+size+&quot;-c&quot;);
var thumbnails = blogGadget.getElementsByTagName(&quot;img&quot;);
for(var i=0;i&lt;thumbnails.length;i++){
thumbnails[i].width = size;
thumbnails[i].height = size;
}
}
changeThumbSize(&quot;label_with_thumbs&quot;,210);
</script>

<script type='text/javascript'>var numposts = 3;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 100;</script>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/Cửa hàng dụng cụ bếp hot?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

7. Multiple Post 

Code 1 : Link thamk khảo : https://khanh98.blogspot.com/2015/05/recent-post-theo-tung-nhan-cho-blog-tren-trang-tinh.html


<link href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
<style scoped="scoped" type="text/css">
/* Multi Recent Post */
.post-body *,.post-body *:after,.post-body *:before{box-sizing:initial;-webkit-box-sizing:initial;-moz-box-sizing:initial;}
.list-entries{display:table;background:#fdfdfd;margin:1.5% 1%;width:31.3%;float:left;font-size:80%;}
.list-entries ul,.list-entries li{margin:0;list-style:none}
#feed-list-container ul li{background:#fdfdfd;padding:15px;line-height:normal;border:1px solid #eee;border-top:0;transition:all .3s;}
#feed-list-container ul li:hover{background:#fff;}
#feed-list-container ul li:last-child{border-bottom:0;}
.list-entries .main-title{padding:0;overflow:hidden;}
.list-entries .main-title h4{position:relative;display:block;font:inherit;font-weight:700;padding:1em 1.5em;background-color:#4f93c5;color:#fff;margin:0;line-height:normal;font-size:120%;margin-top:0!important}
.list-entries .main-title h4:after{display:inline-block;content:"\f02c";font-family:fontAwesome;font-size:17.4px;font-style:normal;background-color:#4384b3;color:#fff;top:0;right:0;padding:1em 1.25em;position:absolute;font-weight:400}
.list-entries .title a{font-size:13px;text-decoration:none;line-height:.5em;color:#333;font-weight:700;transition:all .3s;}
.list-entries .title a:hover{color:#4f93c5}
.list-entries img,.list-entries .fake-img{border:none;background-color:#333;margin:0 1em 0 0;padding:0;float:left}
.list-entries .summary{overflow:hidden;color:#999}
.list-entries .more-link{border-bottom:none;}
.list-entries .more-link a{display:block;line-height:2em;height:2em;overflow:hidden;text-decoration:none;background-color:#444;padding:1em 1.5em;position:relative;font-weight:400;color:#fff;transition:all .3s;}
.list-entries .more-link a:hover{background-color:#f97e76;color:#fff;}
.list-entries .more-link a:after{display:inline-block;content:"\f054";font-family:fontAwesome;font-size:16.4px;font-style:normal;background-color:#333;color:#ccc;top:0;right:0;padding:1em 1.25em;position:absolute;font-weight:400;transition:all .3s;}
.list-entries .more-link a:hover:after{background-color:#ea726a;color:#fff;}
.widget .post-body ul, .widget .post-body ol {position:relative;}
@media (max-width:640px){
.list-entries {width:100%;}
.list-entries{margin:2.5% 1%;}}
</style>
<div id="feed-list-container">
</div>
<div style="clear:both;">
</div>
<script type="text/javascript">
var multiFeed = {
feedsUri: [
{
name: "Dụng cụ bếp hot",
url: "https://www.ivietpr.com",
tag: "Cửa hàng dụng cụ bếp hot"
},
{
name: "Dụng cụ ăn uống hot",
url: "https://www.ivietpr.com",
tag: "Cửa hàng dụng cụ ăn uống hot"
},
{
name: "Viết quảng cáo",
url: "https://www.ivietpr.com",
tag: "note.ads"
}
],
numPost: 3,
showThumbnail: true,
showSummary: false,
summaryLength: 0,
titleLength: "auto",
thumbSize: 72,
containerId: "feed-list-container",
readMore: {
text: "Xem thêm",
endParam: "?max-results=5"
}
};
</script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/Arlina-Design/redvision/master/multi-feed.js" type="text/javascript"></script>

Đoạn code JS "https://cdn.rawgit.com/Arlina-Design/redvision/master/multi-feed.js"
var mf_defaults={feedsUri:[{name:"Featured",url:"http://vampyleaf.blogspot.com",tag:"Featured"},{name:"Humor",url:"http://vampyleaf.blogspot.com",tag:"Humor"},{name:"Info Menarik",url:"http://vampyleaf.blogspot.com",tag:"Info Menarik"}],numPost:4,showThumbnail:true,showSummary:true,summaryLength:80,titleLength:"auto",thumbSize:72,newTabLink:false,containerId:"feed-list-container",listClass:"list-entries",readMore:{text:"More",endParam:"?max-results=20"},autoHeight:false,current:0,onLoadFeed:function(a){},onLoadComplete:function(){},loadFeed:function(c){var d=document.getElementsByTagName("head")[0],a=document.getElementById(this.containerId),b=document.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=this.feedsUri[c].url+"/feeds/posts/summary"+(this.feedsUri[c].tag?"/-/"+this.feedsUri[c].tag:"")+"?alt=json-in-script&max-results="+this.numPost+"&callback=listEntries";d.appendChild(b)}};for(var i in mf_defaults){mf_defaults[i]=(typeof(multiFeed[i])!==undefined&&typeof(multiFeed[i])!=="undefined")?multiFeed[i]:mf_defaults[i]}function listEntries(q){var p=q.feed.entry,c=mf_defaults,h=document.getElementById(c.containerId),a=document.createElement("div"),d="<ul>",l=c.feedsUri.length,n,k,m,g;for(var f=0;f<c.numPost;f++){if(f==p.length){break}n=(c.titleLength!=="auto")?p[f].title.$t.substring(0,c.titleLength)+(c.titleLength<p[f].title.$t.length?"&hellip;":""):p[f].title.$t;m=("summary" in p[f])?p[f].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,""):"";m=(c.summaryLength<m.length)?m.substring(0,c.summaryLength)+"&hellip;":m;g=("media$thumbnail" in p[f])?'<img src="'+p[f].media$thumbnail.url.replace(/\/s72(\-c)?\//,"/s"+c.thumbSize+"-c/")+'" style="width:'+c.thumbSize+"px;height:"+c.thumbSize+'px;" width="72" height="72">':'<span class="fake-img" style="width:'+c.thumbSize+"px;height:"+c.thumbSize+'px;"></span>';for(var e=0,b=p[f].link.length;e<b;e++){k=(p[f].link[e].rel=="alternate")?p[f].link[e].href:"#"}d+='<li><div width="72" height="72" class="inner"'+(!c.autoHeight?' style="height:'+c.thumbSize+'px;overflow:hidden;"':"")+">";d+=(c.showThumbnail)?g:"";d+='<div class="title"><a href="'+k+'"'+(c.newTabLink?' target="_blank"':"")+">"+n+"</a></div>";d+='<div class="summary">';d+="<span"+(!c.showSummary?' style="display:none;"':"")+">";d+=(c.showSummary)?m:"";d+="</span></div>";d+='<span style="display:block;clear:both;"></span></div></li>'}d+="</ul>";d+='<div class="more-link"><a href="'+c.feedsUri[c.current].url.replace(/\/$/,"")+"/search/label/"+c.feedsUri[c.current].tag+c.readMore.endParam+'"'+(c.newTabLink?' target="_blank"':"")+">"+c.readMore.text+"</a></div>";a.className=c.listClass;a.innerHTML='<div class="main-title"><h4>'+c.feedsUri[c.current].name+"</h4></div>"+d;h.appendChild(a);c.onLoadFeed(c.current);if((c.current+1)<l){c.loadFeed(c.current+1)}if((c.current+1)==l){c.onLoadComplete()}c.current++}mf_defaults.loadFeed(0);

CODE TỔNG HỢP

1. Làm nét ảnh thumbnails cho blogspot - blogger

Link bài viết chi tiết : https://hotrofm.forumvi.com/t553-huong-dan-lam-net-anh-thumbnails-cho-blogspot-blogger
Tóm tắt thủ thuật :
tìm đoạn code sau  : data:post.thumbnailUrl
Thay thế bằng : resizeImage(data:post.thumbnailUrl,230)

2. Script tăng độ nét ảnh blogger :

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[ $(document).ready(function() { var rong = 200; var cao = 150; $('#PopularPosts1, #Blog1, #related-posts').find('img').each(function(n, image){ var image = $(image); image.attr({src : image.attr('src').replace(/s\B\d{2,4}/,'s' + rong + '-h' + cao +'-c')}); image.attr('width',rong); image.attr('height',cao); }); }); //]]></script>

3. Không cho bài viết hiển thị ngoài trang chủ blogger


4. Thêm quảng cáo xuống dưới bài viết đầu tiên Blogger &  dưới bài viết bất kì tại trang chủ cho Blogger  :

Link thủ thuật : https://www.ivietpr.com/2019/03/code-blogger-lam-dep-giao-dien-trang-chu.html

5. Chèn quảng cáo vào nội dung bài viết cơ bản cho blogspot :

Link thủ thuật : https://www.ivietpr.com/2019/03/code-blogger-lam-dep-giao-dien-trang-bai-viet.html

6. Chèn Video Youtube Vào Blogspot Có Thumbnail : 

Link thủ thuật : http://htso.blogspot.com/2017/02/chen-video-youtube-vao-blogspot-co-thumbnail.html

<div style="text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/7NUsd6FOPEc" width="655" wmode="Opaque">
</iframe>
</div>
<div style="display: none;">
<img border="0" src="http://img.youtube.com/vi/7NUsd6FOPEc/0.jpg" />
</div>


7. Sửa lỗi hiển thị ảnh blogspot :

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) {
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>


8. Sửa lỗi ảnh Thumbnail bị mờ cho Blogspot :
Xem link hướng dẫn thủ thuật :

09. Tạo danh sách bài viết ngẫu nhiên  [RANDOM post blogspot ] 

Chuẩn : https://www.starcuongit.com/2017/06/tao-widget-co-ban-ang-tim-cho-blogspot.html
https://bloggersorigin.com/random-posts-widget-blogger/
https://probloggerplugins.blogspot.com/2017/12/random-posts-widget-for-blogger13.html
https://www.duypham.net/2011/10/random-posts-for-blogger-high-speed.html
https://kslzone.blogspot.com/2014/08/bai-viet-ngau-nhien-don-gian-va-toi-uu-nhat.html
https://almost-a-technocrat.blogspot.com/2010/08/create-random-post-link-in-blogger.html [Tạo Link lấy bài viết ngẫu nhiên]
https://gist.github.com/himstar/9bace28752439b127ae8
https://geeksblogger.com/advanced-random-post-widget/
ok http://idea4novice.blogspot.com/2017/04/as-the-blog-so-easily-steps-on-how-to-blogger.html
ok https://mocgin.com/them-tien-ich-widget-random-post-cho-blogspot/
https://www.tranbadat.com/2015/07/them-widget-bai-viet-ngau-nhien-random-post-blogspot.html
http://demotemplatemoi.blogspot.com/2015/07/tao-widget-bai-viet-ngau-nhien-cho.html?m=1
https://blog.doisong24.com/2012/11/bai-viet-ngau-nhien-toc-o-cao-cho.html
ok : https://tqvn1.blogspot.com/2018/12/huong-dan-them-widget-random-post-ep.html
https://blog.doisong24.com/2019/05/random-posts-dang-featured-ngoai-trang.html
https://www.leanhduc.pro.vn/2018/03/widget-bai-viet-ngau-nhien-load-sieu.html

10. Random (ngẫu nhiên ) :

https://420helper.blogspot.com/2017/04/random-post-widget-lite-version-for.html
https://nex9web.blogspot.com/2019/06/Top-3-Random-Post-Widgets-For-Blogger-With-Thumbnail-in-Round-and-Squire-Image-Only-Title-Links.html
http://gocchiaseviet.blogspot.com/2014/07/random-post-tien-ich-bai-viet-ngau.html
http://bittuotblog.blogspot.com/2013/08/bai-viet-lien-quan-theo-nhieu-label-cho.html

11. Thẻ điều kiện thường gặp trong blogspot :


Code 1. Đoạn code tìm vị trí trang Label blogspot :
<!-- Post Label/Category -->
<b:if cond='data:post.labels'>
<span class='entry-category'><data:post.labels.first.name/></span>
</b:if>
Ivietpr.com Blog Cá Nhân, Nền Tảng Blogger, Giao Diện Fletro : Xây dựng và phát triển nội dung, theo số liệu phân tích trên cấu trúc content của nhật ký trực tuyến digitalnomad.vn [ Blog Chạy Thử Nghiệm Đa Cấu Trúc ]

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>
456

💰

Top Sản Phẩm Công Nghệ / Thiết Bị Điện Gia Dụng /,...
Về Trang Chủ
Chiến mã đường rừng
Chợ Thủy Hải Sản
Điện Thoại Samsung Galaxy S20 FE (8GB/256GB)

Xem Giá Bán

Lenovo Legion Y90 5G Chơi Game SmartPhone Snapdragon 8 Gen1 6.92 ''144Hz AMOLED E4 5600MAh 68W Siêu NFC 64MP

Xem Giá Bán

ASUS ROG Điện Thoại 6 Phiên Bản Giới Hạn Dimensity 9000 + Tặng 5G 6000MAh Pin 6.78 "165Hz AMOLED chơi Game Điện Thoại

Xem Giá Bán

Điện thoại Gaming Tecno POVA 3 (6+5GB)/128GB - Helio G88 | 7000 mAh | Sạc nhanh 33W

Xem Giá Bán

Thotgo.asia - Tel 0968 970 650 : Xưởng Sản Xuất Thớt Gỗ Các Loại
Biến Content Thành Tiền Bạc