ads Blog content marketing Digitalnomad.vn Hợp tác marketing

Code html, css thường dùng làm đẹp nội dung online

Chia sẻ những đoạn code đơn giản thường dùng chủ yếu trang trí làm đẹp bài viết.  

Thẻ P : 

<p style="background-color:red;padding:10px;text-align:center;font-family:Arial;font-size:15px;border-radius:25px;overflow:hidden;"><span style="color:#ffffff;"><strong>
</strong></span></p>


Thẻ div :

Khung viền - thẻ div :

<div style="padding: 8px; border: 2px dashed #FF4500; word-wrap: break-word;"> </div>
<p style="border-style: dotted;"></p>
<p style="border: 2px solid red;border-radius: 12px;padding:2px;"></p>
<div style="border: 1px solid black;background-color: lightblue;padding-top: 50px;padding-right: 30px;padding-bottom: 50px;padding-left: 80px;">top padding có giá trị 50px, right padding có giá trị 30px, bottom padding có giá trị 50px,và left padding có giá trị 80px.</div>

Thẻ Div chứa text :

<div style="text-align:center;">Nội_dung canh giữa</div>
<div style="text-align: justify;padding:10px"> Nội dung dàn đều chữ </div>

Chèn Icon :

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<i class="fa fa-cloud"></i>
<i class="fa fa-heart"></i>
<i class="fa fa-car"></i>
<i class="fa fa-file"></i>
<i class="fa fa-bars"></i>

Chèn blockquote :

<style>
blockquote {position: relative;color: #333;border: 5px solid #0ABCB1;border-radius: 100px;padding: 30px 60px;margin: 2em 60px 60px;text-align: center;font: 16px Cambria,Georgia,sans-serif;font-weight: 600;}
blockquote:before {display: block;border: 10px solid #21B028;position: absolute;background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;content: "";height: 50px;width: 50px;right: 100px;bottom: -40px;border-radius: 50px;z-index: 10;}
blockquote:after {position: absolute;background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;display: block;content: "";height: 25px;border: 10px solid #5A8F00;bottom: -60px;right: 50px;width: 25px;border-radius: 25px;z-index: 10;}
@media only screen and (max-width: 500px) {
blockquote {padding: 30px 20px;margin: 1em 30px 30px;font-size:12px;}}
</style>
<center>
<blockquote>
<p> nội dung <br />
blockquote</p>
</blockquote>
</center>
Code Font chữ :

<font size="2" color="red">Đây là chữ có kích thước= 2, màu đỏ.</font> Đây là chữ có kích thước= 2, màu đỏ.
In đậm = In đậm - code - <b>In đậm</b>
Nghiêng = Nghiêng - code - <i>Nghiêng</i>
Gạch dưới = Gạch dưới - code - <u>Gạch dưới</u>
Gạch ngang chữ = Gạch ngang chữ - code - <s>Gạch ngang chữ</s>
Chữ Sub Script = Chữ Sub Script - code - <sub>Sub Script</sub>
Chữ Super Script = Chữ Sub Script - code - <sup>Sub Script</sup>
Background cho chữ : code  <font style="background-color: #c4c4c4; display:block">Text</font>
<span style="color:#339966; font-family:Tahoma; font-size:12pt; margin-left:12px;">Thụt đầu dòng Nội_dung</span>
<font color='red' size='6' style='line-height: 1.1;'>thuộc tính line-height giúp dãn dòng text</font>

Code chèn hình ảnh :

Code chèn chú thích cho ảnh :

<style type='text/css'>
.chuthich {
border: 1px solid #DDDDDD;
text-align: center;
background-color: #EEEEEE;
padding: 4px 4px 3px 4px;
margin-right:auto;
margin-left:auto;
-moz-border-radius: 3px;
-khtml-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
}
.chuthich img {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px;
border-top: 1px solid #ddd;
border-left: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
border-right: 1px solid #c0c0c0;
}
.chuthich p.chuthich-text {
padding: 0px;
font-family: Arial, Sans-Serif;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
line-height: 12px;
}
</style>

<div class="chuthich" style="width: auto;">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-5GRO3fIdhaU/XIX-SA06-oI/AAAAAAAAFFc/ACnWL7iILlAJt5VAdnSPyqNP7idUXissACLcBGAs/s1600/seo-Nick-name-Park-Hang-Seo.jpg" alt=""/><p class="chuthich-text">Seo - google ads - zalo ads</p></div>

Chèn hình cơ bản :

<img src="đường dẫn đến tập tin hình ảnh" width="chiều rộng" height="chiều cao" alt="mô tả"/>
<img src="Link Hình" alt="Viết mô tả cho tấm hình" title="Nội dung tấm hình" width="n" height="n" border="n" />

Chèn hình tự co dãn : 

<img alt="gỗ ghép" src="https://lh4.googleusercontent.com/-vUd7R4IMWZk/Wk2Rv1iMWnI/AAAAAAAAABU/7rROFhQ8jVYik9sws4SQzbCjO6NQDMuNACLcBGAs/s1200/goghep.jpg" style="margin-top: 5px;box-shadow: 0px 0px 12px rgba(50, 50, 50, 0.2);width: 100%;margin-bottom: 10px;border: 1px dotted #ccc;"/>

Link liên kết : 
Link neo : 
Cách 1 :
<a name="ten">Chapter 4</a>
<a href="#ten">liên kết đi đến vị trí có name = tên </a>

<a href="LINK_bài_viết#Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
<a name="Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>

Cách 2 :
Link neo bằng thuộc tính id (ví dụ: <p id="noi-dung"> </p>)

Html link liên kết (đổi màu link)
<style>
a:link {
    color: green;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}

a:visited {
    color: pink;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}

a:hover {
    color: red;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
}

a:active {
    color: yellow;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
}
</style>

<a href="https://www.ivietpr.com" target="_blank">Visit web viết bài PR - quảng cáo online !</a>
Visit web viết bài PR - quảng cáo online !

Hiệu ứng text :

1. Hiệu ứng Drop cap :
<style>
.firstcharacter {
color: #903;
float: left;
font-family: Georgia;
font-size: 75px;
line-height: 60px;
padding-top: 4px;
padding-right: 8px;
padding-left: 3px;
}
</style>
<p>
<span class="firstcharacter">D</span> rop cap chữ cái đầu tiên trong bài viết
</p>

2. Hiệu ứng :


Code Tổng hợp :
Canh hình giữa chữ theo chiều dọc :
<style>
.textimage1 {
border: none; /* Remove borders */
color: white; /* Add a text color */
padding: 1px 5px; /* Add some padding */
cursor: pointer; /* Add a pointer cursor on mouse-over */
vertical-align: middle;
}
</style>
<a href="http://www.ivietpr.com/2017/09/code-html-css-thuong-dung-lam-dep-noi-dung-online.html"> <img alt="Code html, css thường dùng làm đẹp nội dung online" border="0" class="textimage1" height="30" src="http://4pvn.com.vn/img/Type/394.png" tilte="Viết nội dung online" width="60" / /></a>, Chuyên viết nội dung quảng cáo sản phẩm...

Gắn link CSS :
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="link css">

Gắn Link JavaScript :
<script language="JavaScript" src="link jav script">

Thẻ Clear :
<div style="clear: left"></div>
<div style="clear: right"></div>
<div style="clear: both"></div>
<div style="clear: none"></div>

Link tham khảo :

https://bloggersorigin.com/blockquote-styles-customize-blockquote-blogger/
http://nicolasgallagher.com/pure-css-speech-bubbles/demo/
http://webcoban.vn
http://www.kienmkt.info/2016/08/chen-anh-vao-blogspot.html
http://hocwebchuan.com/reference/
https://hocwebchuan.com/tutorial/tut_css_clear.php
https://www.w3schools.com/w3css/w3css_templates.asp
https://www.geeksforgeeks.org/css-website-layout/
https://tapchilaptrinh.vn/2012/08/10/thiet_ke_bo_cuc_web_div_css/
https://css-tricks.com/snippets/css/css-grid-starter-layouts/
https://www.freecodecamp.org/news/how-to-make-your-html-responsive-by-adding-a-single-line-of-css-2a62de81e431/
https://codepen.io/team/sparkbox/pen/MKxogW  

XEM BÀI VIẾT KHÁC CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bài Viết Ngẫu Nhiên

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>
Xưởng sản xuất gỗ ghép cao su / gỗ ghép thông / thớt gỗ / xưởng may rèm cửa
Quảng cáo Ads2
Quảng cáo Ads3

1 Phút dành cho quảng cáo 2

NCC thớt gỗ, ván ghép, mdf
Tắt Ads

Xem Page Nhà Tài Trợ Click here

Tắt Ads

Máy Ép Chậm
Nồi chiên không dầu
Điện Thoại
LapTop Giá Rẻ
Máy xay sinh tố
1368.com.vn