Viết Pr Thương hiệu, Quảng Cáo Sản Phẩm top 10 Google

logo
ván gỗ ghép
Review

Kết hợp quảng cáo dính cuối trang và tạo mục lục trong blogspot

Park Hang Seo | tháng 2 21, 2019 | |

(Ivietpr) - Tạo quảng cáo dính cuối trang : Chèn đoạn code  bên dưới vào cuối  ]]></b:skin>  : <style> .sticky_bottom{position:fixe....

Tạo quảng cáo dính cuối trang :

Chèn đoạn code  bên dưới vào cuối  ]]></b:skin>  :

<style>
.sticky_bottom{position:fixed;bottom:0;width:100%;max-width:1024px;z-index:999;background:#f2f2f2;padding:10px 5px 5px;text-align:center;box-sizing:border-box}
.button_sticky_bottom{position:absolute;width:40px;height:30px;background:#f2f2f2;top:-20px;padding:10px;border-radius:100%;z-index:888;left:50%;margin-left:-15px;text-align:center}
.ads_sticky_bottom{position:relative;z-index:999}
 </style>

Xem thêm bài viết liên quan  : 

http://www.ivietpr.com/2019/02/code-tao-quang-cao-dinh-cuoi-trang-don-gian-cho-blogger.html
http://www.ivietpr.com/2019/02/tao-muc-luc-giup-di-chuyen-nhanh-den-noi-dung-trong-bai-viet-blogspot.html

Sau đó chèn đoạn code này vào bài viết cần hiển thị mục lục bài viết : 

<div class="sticky_bottom">
<a href="javascript:;" class="button_sticky_bottom"><i class="fa fa-angle-down"></i> </a>
<div class="ads_sticky_bottom" style="display: block;">
//Đặt chèn code hiển thị mục lục  của bạn tại đây  [Xóa dóng này khi dán code] 
<div id="toc_container">
<b>MỤC LỤC: Nội dung bài viết</b>&nbsp; <span class="accordion active">[Ẩn/Hiện]</span>
<br />
<div class="panel show">
<ul class="toc_list">
<li><a href="#phan-1">Phần 1: abc</a></li>
<li><a href="#phan-2">Phần 2: abc</a></li>
<li><a href="#phan-3">Phần 3: abc</a></li>
<li><a href="#phan-4">Phần 4: abc</a></li>
<li><a href="#phan-5">Phần 5: abc</a></li>
</ul>
</div>
</div>


</div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('.button_sticky_bottom').click(function(){
        $(".ads_sticky_bottom").slideToggle();
    })
</script>


Xem mẫu : 
http://www.ivietpr.com/2019/02/4-thu-thuat-chinh-sua-template-coming-soon-ket-hop-landing-page-lam-trang-seo-gioi-thieu-cong-ty-ca-nhan-cuc-ky-ba-dao.html

🎆🎆🎆💥💥💥📣📣📣 🏭 Bạn đang tìm đơn vị cung cấp gỗ Thông, gỗ Sồi ghép Solid, finger, ghép nguyên thanh bìa kích thước đặt ghép...

Người đăng: Nam Trung JSC vào Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Xem thêm>>

Xem thêm>>