<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/ddaccordion.js">
/***********************************************
* Accordion Content script- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* Visit http://www.dynamicDrive.com for hundreds of DHTML scripts
* Please keep this notice intact
***********************************************/
</script>

<script type="text/javascript">
ddaccordion.init({
headerclass: "expandable", //Shared CSS class name of headers group that are expandable
contentclass: "categoryitems", //Shared CSS class name of contents group
revealtype: "click", //Reveal content when user clicks or onmouseover the header? Valid value: "click", "clickgo", or "mouseover"
mouseoverdelay: 200, //if revealtype="mouseover", set delay in milliseconds before header expands onMouseover
collapseprev: true, //Collapse previous content (so only one open at any time)? true/false
defaultexpanded: [0], //index of content(s) open by default [index1, index2, etc]. [] denotes no content
onemustopen: false, //Specify whether at least one header should be open always (so never all headers closed)
animatedefault: false, //Should contents open by default be animated into view?
persiststate: true, //persist state of opened contents within browser session?
toggleclass: ["", "openheader"], //Two CSS classes to be applied to the header when it's collapsed and expanded, respectively ["class1", "class2"]
togglehtml: ["prefix", "", ""], //Additional HTML added to the header when it's collapsed and expanded, respectively ["position", "html1", "html2"] (see docs)
animatespeed: "fast", //speed of animation: integer in milliseconds (ie: 200), or keywords "fast", "normal", or "slow"
oninit:function(headers, expandedindices){ //custom code to run when headers have initalized
//do nothing
},
onopenclose:function(header, index, state, isuseractivated){ //custom code to run whenever a header is opened or closed
//do nothing
}
})

</script>

<style type="text/css">
.arrowlistmenu{
width: 180px; /*width of accordion menu*/
}
.arrowlistmenu .menuheader{ /*CSS class for menu headers in general (expanding or not!)*/
font: bold 14px Arial;
color: white;
background: black url(titlebar.png) repeat-x center left;
margin-bottom: 10px; /*bottom spacing between header and rest of content*/
text-transform: uppercase;
padding: 4px 0 4px 10px; /*header text is indented 10px*/
cursor: hand;
cursor: pointer;
}
.arrowlistmenu .openheader{ /*CSS class to apply to expandable header when it's expanded*/
background-image: url(titlebar-active.png);
}
.arrowlistmenu ul{ /*CSS for UL of each sub menu*/
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
margin-bottom: 8px; /*bottom spacing between each UL and rest of content*/
}
.arrowlistmenu ul li{
padding-bottom: 2px; /*bottom spacing between menu items*/
}
.arrowlistmenu ul li a{
color: #A70303;
background: url(arrowbullet.png) no-repeat center left; /*custom bullet list image*/
display: block;
padding: 2px 0;
padding-left: 19px; /*link text is indented 19px*/
text-decoration: none;
font-weight: bold;
border-bottom: 1px solid #dadada;
font-size: 90%;
}
.arrowlistmenu ul li a:visited{
color: #A70303;
}
.arrowlistmenu ul li a:hover{ /*hover state CSS*/
color: #A70303;
background-color: #F3F3F3;
}
</style>
<h2> DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM </h2>
<div class="arrowlistmenu">
<h3 class="menuheader expandable">Giấy in, giấy photo, bìa màu, giấy in màu Giấy in A4, A3, A5</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#">Bìa màu, mica A4, A3</a></li>
<li><a href="#">Giấy in cacbon</a></li>
<li><a href="#">Giấy in khổ A1, A0</a></li>
<li><a href="#">Giấy in ảnh A4, A3</a></li>
<li><a href="#">Giấy in màu A4, A3</a></li>
<li><a href="#">Giấy ép plastics</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Giấy note, giấy trình ký, tomy, giấy than Giấy note ghi chú</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#">Giấy dính trình ký màu</a></li>
<li><a href="#">Giấy dính tomy</a></li>
<li><a href="#">Giấy than, giấy dán giá cuộn</a></li>
</ul>
<h3 class="menuheader expandable">Bút viết mực bi, mực nước, bút chì Bút viết mực bi</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Bút viết mực nước</a></li>
<li><a href="#" >Bút chì, ruột chì, tẩy chì</a></li>
<li><a href="#" >Bút lông dầu, bút dạ quang, bút xóa Bút lông dầu không xóa được</a></li>
<li><a href="#" >Bút lông dầu viết bảng xóa được</a></li>
<li><a href="#" >Bút dạ quang</a></li>
<li><a href="#" >Bút xóa, băng xóa</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">File còng, file hộp, file trình ký, file buộc dây, nẹp tài liệu File còng bật</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >File còng nhẫn</a></li>
<li><a href="#" >File còng ống</a></li>
<li><a href="#" >File hộp dán</a></li>
<li><a href="#" >File trình ký</a></li>
<li><a href="#" >File buộc 3 dây</a></li>
<li><a href="#" >Nẹp xâu tài liệu acco</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Chia file màu, túi hồ sơ,file lá nilon, file bìa giấy</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Chia file màu</a></li>
<li><a href="#" >Túi hồ sơ nilon</a></li>
<li><a href="#" >File lá nilon</a></li>
<li><a href="#" >File bìa giấy</a></li>

</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Khay kệ đựng hồ sơ, khay cắm bút, cặp tài liệu File nan đứng đựng tài liệu</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Khay nhựa 3 tầng</a></li>
<li><a href="#" >Khay cắm bút</a></li>
<li><a href="#" >Cặp nhựa đựng tài liệu</a></li>
</ul>
<h3 class="menuheader expandable">Máy dập ghim, chân ghim, nhổ ghim, ghim cài, hộp đựng ghim Máy dập ghim</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Chân ghim đóng sổ</a></li>
<li><a href="#" >Nhổ ghim</a></li>
<li><a href="#" >Ghim cài, hộp đựng ghim cài</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Hồ dán, băng keo, cắt băng keo Hồ dán khô, nước, keo 502</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Máy cắt băng keo</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo ( trong- đục)</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo 2 mặt</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo giấy viết lên được</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo dán gáy sổ sách</a></li>
</ul>
<h3 class="menuheader expandable">Mực dấu, dấu tự động, khay mực dấu</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Kẹp giấy, dao, kéo, đục lỗ Kẹp giấy màu đen, kẹp màu</a></li>
<li><a href="#" >Dao dọc giấy, lưỡi dao</a></li>
<li><a href="#" >Kéo cắt giấy, cắt chỉ</a></li>
<li><a href="#" >Đục lỗ giấy</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Máy tính, pin, mặt thẻ, dây đeo thẻ, bảng chức danh mica, thước mica Máy tính văn phòng</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Pin tiểu, pin đũa, pin máy tính</a></li>
<li><a href="#" >Thước kẻ mica</a></li>
<li><a href="#" >Dây đeo thẻ, mặt thẻ</a></li>
<li><a href="#" >Bảng chức danh mica</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Sổ bìa da, bìa cứng, bìa mềm,công văn, sổ lò xo, vở học sinh Sổ bìa da Busines đen nẹp góc</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Sổ bìa da Classic đệm mút</a></li>
<li><a href="#" >Sổ bìa da Heeton</a></li>
<li><a href="#" >Sổ bìa cứng bằng đầu, thừa đầu</a></li>
<li><a href="#" >Sổ công văn đi, đến, bìa mềm</a></li>
<li><a href="#" >Sổ lò xo</a></li>
<li><a href="#" >Vở học sinh( kẻ ngang- Ô ly)</a></li>
<li><a href="#" >Chứng từ kế toán, phong bì, chun vòng, mút, sáp đếm tiền</a></li>
<li><a href="#" >Sổ đựng card, sổ điện thoại, phi vòng soắn, phấn, lau bảng, nam châm</a></li>
<li><a href="#" >Đĩa, vỏ đĩa, linh kiện máy tính</a></li>
<li><a href="#" >Hàng tạp phẩm dùng cho văn phòng</a></li>
<li><a href="#" >Mực in, linh kiện máy in văn phòng</a></li>
</ul>
</div>

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn

Xe máy điện Xmen GT Nijia 2018 thể thao năng động (Trắng phối xanh)
Đi tới nơi bán

Xe máy điện Terra Xmen Blade khung thép hợp kim (Xanh lá cây)
Đi tới nơi bán