Ads Nhà Tài Trợ

Xưởng SX Ván Ghép, Thớt Gỗ Các Loại - Nam Trung JSC
%
Xe đạp địa hình MTB Txed Brave Boy 20 20 inch Size XXS
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific AQUILA 2.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific OVERRIDE 5.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Exotic 2658 4.0 AHHD 26 inch
Xe Đạp
MTB

Tạo danh mục văn phòng phẩm bằng code Bullet List Accordion Menu

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/ddaccordion.js">
/***********************************************
* Accordion Content script- (c) Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* Visit http://www.dynamicDrive.com for hundreds of DHTML scripts
* Please keep this notice intact
***********************************************/
</script>

<script type="text/javascript">
ddaccordion.init({
headerclass: "expandable", //Shared CSS class name of headers group that are expandable
contentclass: "categoryitems", //Shared CSS class name of contents group
revealtype: "click", //Reveal content when user clicks or onmouseover the header? Valid value: "click", "clickgo", or "mouseover"
mouseoverdelay: 200, //if revealtype="mouseover", set delay in milliseconds before header expands onMouseover
collapseprev: true, //Collapse previous content (so only one open at any time)? true/false
defaultexpanded: [0], //index of content(s) open by default [index1, index2, etc]. [] denotes no content
onemustopen: false, //Specify whether at least one header should be open always (so never all headers closed)
animatedefault: false, //Should contents open by default be animated into view?
persiststate: true, //persist state of opened contents within browser session?
toggleclass: ["", "openheader"], //Two CSS classes to be applied to the header when it's collapsed and expanded, respectively ["class1", "class2"]
togglehtml: ["prefix", "", ""], //Additional HTML added to the header when it's collapsed and expanded, respectively ["position", "html1", "html2"] (see docs)
animatespeed: "fast", //speed of animation: integer in milliseconds (ie: 200), or keywords "fast", "normal", or "slow"
oninit:function(headers, expandedindices){ //custom code to run when headers have initalized
//do nothing
},
onopenclose:function(header, index, state, isuseractivated){ //custom code to run whenever a header is opened or closed
//do nothing
}
})

</script>

<style type="text/css">
.arrowlistmenu{
width: 180px; /*width of accordion menu*/
}
.arrowlistmenu .menuheader{ /*CSS class for menu headers in general (expanding or not!)*/
font: bold 14px Arial;
color: white;
background: black url(titlebar.png) repeat-x center left;
margin-bottom: 10px; /*bottom spacing between header and rest of content*/
text-transform: uppercase;
padding: 4px 0 4px 10px; /*header text is indented 10px*/
cursor: hand;
cursor: pointer;
}
.arrowlistmenu .openheader{ /*CSS class to apply to expandable header when it's expanded*/
background-image: url(titlebar-active.png);
}
.arrowlistmenu ul{ /*CSS for UL of each sub menu*/
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
margin-bottom: 8px; /*bottom spacing between each UL and rest of content*/
}
.arrowlistmenu ul li{
padding-bottom: 2px; /*bottom spacing between menu items*/
}
.arrowlistmenu ul li a{
color: #A70303;
background: url(arrowbullet.png) no-repeat center left; /*custom bullet list image*/
display: block;
padding: 2px 0;
padding-left: 19px; /*link text is indented 19px*/
text-decoration: none;
font-weight: bold;
border-bottom: 1px solid #dadada;
font-size: 90%;
}
.arrowlistmenu ul li a:visited{
color: #A70303;
}
.arrowlistmenu ul li a:hover{ /*hover state CSS*/
color: #A70303;
background-color: #F3F3F3;
}
</style>
<h2> DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM </h2>
<div class="arrowlistmenu">
<h3 class="menuheader expandable">Giấy in, giấy photo, bìa màu, giấy in màu Giấy in A4, A3, A5</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#">Bìa màu, mica A4, A3</a></li>
<li><a href="#">Giấy in cacbon</a></li>
<li><a href="#">Giấy in khổ A1, A0</a></li>
<li><a href="#">Giấy in ảnh A4, A3</a></li>
<li><a href="#">Giấy in màu A4, A3</a></li>
<li><a href="#">Giấy ép plastics</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Giấy note, giấy trình ký, tomy, giấy than Giấy note ghi chú</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#">Giấy dính trình ký màu</a></li>
<li><a href="#">Giấy dính tomy</a></li>
<li><a href="#">Giấy than, giấy dán giá cuộn</a></li>
</ul>
<h3 class="menuheader expandable">Bút viết mực bi, mực nước, bút chì Bút viết mực bi</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Bút viết mực nước</a></li>
<li><a href="#" >Bút chì, ruột chì, tẩy chì</a></li>
<li><a href="#" >Bút lông dầu, bút dạ quang, bút xóa Bút lông dầu không xóa được</a></li>
<li><a href="#" >Bút lông dầu viết bảng xóa được</a></li>
<li><a href="#" >Bút dạ quang</a></li>
<li><a href="#" >Bút xóa, băng xóa</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">File còng, file hộp, file trình ký, file buộc dây, nẹp tài liệu File còng bật</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >File còng nhẫn</a></li>
<li><a href="#" >File còng ống</a></li>
<li><a href="#" >File hộp dán</a></li>
<li><a href="#" >File trình ký</a></li>
<li><a href="#" >File buộc 3 dây</a></li>
<li><a href="#" >Nẹp xâu tài liệu acco</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Chia file màu, túi hồ sơ,file lá nilon, file bìa giấy</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Chia file màu</a></li>
<li><a href="#" >Túi hồ sơ nilon</a></li>
<li><a href="#" >File lá nilon</a></li>
<li><a href="#" >File bìa giấy</a></li>

</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Khay kệ đựng hồ sơ, khay cắm bút, cặp tài liệu File nan đứng đựng tài liệu</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Khay nhựa 3 tầng</a></li>
<li><a href="#" >Khay cắm bút</a></li>
<li><a href="#" >Cặp nhựa đựng tài liệu</a></li>
</ul>
<h3 class="menuheader expandable">Máy dập ghim, chân ghim, nhổ ghim, ghim cài, hộp đựng ghim Máy dập ghim</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Chân ghim đóng sổ</a></li>
<li><a href="#" >Nhổ ghim</a></li>
<li><a href="#" >Ghim cài, hộp đựng ghim cài</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Hồ dán, băng keo, cắt băng keo Hồ dán khô, nước, keo 502</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Máy cắt băng keo</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo ( trong- đục)</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo 2 mặt</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo giấy viết lên được</a></li>
<li><a href="#" >Băng keo dán gáy sổ sách</a></li>
</ul>
<h3 class="menuheader expandable">Mực dấu, dấu tự động, khay mực dấu</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Kẹp giấy, dao, kéo, đục lỗ Kẹp giấy màu đen, kẹp màu</a></li>
<li><a href="#" >Dao dọc giấy, lưỡi dao</a></li>
<li><a href="#" >Kéo cắt giấy, cắt chỉ</a></li>
<li><a href="#" >Đục lỗ giấy</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Máy tính, pin, mặt thẻ, dây đeo thẻ, bảng chức danh mica, thước mica Máy tính văn phòng</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Pin tiểu, pin đũa, pin máy tính</a></li>
<li><a href="#" >Thước kẻ mica</a></li>
<li><a href="#" >Dây đeo thẻ, mặt thẻ</a></li>
<li><a href="#" >Bảng chức danh mica</a></li>
</ul>

<h3 class="menuheader expandable">Sổ bìa da, bìa cứng, bìa mềm,công văn, sổ lò xo, vở học sinh Sổ bìa da Busines đen nẹp góc</h3>
<ul class="categoryitems">
<li><a href="#" >Sổ bìa da Classic đệm mút</a></li>
<li><a href="#" >Sổ bìa da Heeton</a></li>
<li><a href="#" >Sổ bìa cứng bằng đầu, thừa đầu</a></li>
<li><a href="#" >Sổ công văn đi, đến, bìa mềm</a></li>
<li><a href="#" >Sổ lò xo</a></li>
<li><a href="#" >Vở học sinh( kẻ ngang- Ô ly)</a></li>
<li><a href="#" >Chứng từ kế toán, phong bì, chun vòng, mút, sáp đếm tiền</a></li>
<li><a href="#" >Sổ đựng card, sổ điện thoại, phi vòng soắn, phấn, lau bảng, nam châm</a></li>
<li><a href="#" >Đĩa, vỏ đĩa, linh kiện máy tính</a></li>
<li><a href="#" >Hàng tạp phẩm dùng cho văn phòng</a></li>
<li><a href="#" >Mực in, linh kiện máy in văn phòng</a></li>
</ul>
</div>
Ivietpr.com Blog Cá Nhân, Nền Tảng Blogger, Giao Diện Fletro : Xây dựng và phát triển nội dung, theo số liệu phân tích trên cấu trúc content của nhật ký trực tuyến digitalnomad.vn [ Blog Chạy Thử Nghiệm Đa Cấu Trúc ]

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>

💰

Top Sản Phẩm Công Nghệ / Thiết Bị Điện Gia Dụng /,...
Về Trang Chủ
Điện Thoại Hỗ Trợ Làm Việc Từ Xa, Du Lịch, Chụp Ảnh,... Thiết bị công nghệ không thể dành cho Workcation, TELEWORK, WFH , người làm nghề MMO, KOC / Streamer và những người biên tập, sáng tạo nội dung Video, dân Viết Blog Kiếm Tiền Từ affiliate marketing , bổ sung và làm đa dạng nguồn tài chính cá nhân, kiếm thêm Thu Nhập Thụ Động,...

Xem Giá Bán

Lap Top thiết kế sang chảnh, sáng tạo kết hợp từ chiếc máy tính bảng và chiếc laptop gaming đi kèm những trang bị công nghệ tân tiến nhất, laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất.

Xem Giá Bán

Flagship hiệu năng cực khủng, trang bị những công nghệ tiên tiến nâng chất lượng chụp ảnh lên một tầm cao mới, chiếc điện thoại thông minh không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Điện Thoại Thông Minh kháng nước thế hệ mới, hiệu năng cực đỉnh, camera sắc nét cùng viên pin cực khủng bên trong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm cực kỳ đáng giá, thiết bị công nghệ không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Laptop mỏng nhẹ, kết hợp giữa chiếc máy tính bảng và máy tính xách tay tạo nên diện mạo thời thượng, năng động kết hợp hiệu năng mạnh mẽ vượt trội, người đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.

Xem Giá Bán

Laptop sang trọng, mỏng nhẹ, công nghệ 2 màn hình cảm ứng, thuận tiện trong công việc, thiết bị giải trí cực đỉnh, xử lý đồ họa mượt mà,....

Xem Giá Bán