Ads Nhà Tài Trợ

Xưởng SX Ván Ghép, Thớt Gỗ Các Loại - Nam Trung JSC
%
Xe đạp địa hình MTB Txed Brave Boy 20 20 inch Size XXS
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific AQUILA 2.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Pacific OVERRIDE 5.0 27.5 inch
Xe Đạp
MTB
%
Xe đạp địa hình MTB Exotic 2658 4.0 AHHD 26 inch
Xe Đạp
MTB

Mẫu code bài viết Dịch vụ kế toán email marketing

<div>
<table cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><table cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><div aria-haspopup="true" role="menuitem" tabindex="0"><img id=":lz" role="button" src="https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif" alt="" data-tooltip="Hiển thị chi tiết" aria-label="Hiển thị chi tiết" /></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div id=":ly" tabindex="-1"></div>
<div id=":ln">
<div id=":lm">
<div> </div>
<table align="center" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_24" id="m_-3787734962244284745Layout_24" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"><table align="center" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div><img alt="" src="https://1.bp.blogspot.com/-I7mC4vESsCg/WlR8MgKZsBI/AAAAAAAADNU/5T7U36zoJxgmj5WXWnt5xp8AM_8o2cOswCLcBGAs/s1600/dich-vu-ke-toan-tron-goi.jpg" tabindex="0" width="590" vspace="0" hspace="0" border="0" /></div>
<div></div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_15" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>HOÀN THIỆN VÀ QUYẾT TOÁN HỒ SƠ KẾ TOÁN</strong></div>
<div> </div>
<div>Đây là thời gian các doanh nghiệp chạy nước rút để đạt được doanh số kinh doanh; đồng thời cũng là thời gian phải hoàn thiện sổ sách kế toán để cân đối doanh thu/ chi phí và nộp báo cáo tài chính đúng hạn vào ngày <strong>31/3/2018.</strong><br />
<br />
Để tập trung 100% cho việc kinh doanh đạt hiệu quả, dịch vụ kế toán đề xuất Quý khách sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của chúng tôi. Chúng tôi cam kết:</div>
<ul>
<li>Đảm bảo số liệu chính xác, an toàn, hiệu quả </li>
<li>Chi phí tiết kiệm nhất</li>
<li>Dữ liệu bảo mật</li>
<li>File mềm lưu trữ lâu dài, tránh mất mát</li>
<li>Quyết toán thuế an toàn, tối ưu</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_21" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#f68b1e">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#f68b1e"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>Liên hệ báo phí: </strong></div>
<div><strong>Hotline: 0000.000.000 ABC (Ms.)</strong></div>
<div><u><em><a href="/" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Xem chi tiết dịch vụ &gt;&gt;</a></em></u></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_32" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td height="30"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>CHI TIẾT CÔNG VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH</strong></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_30" id="m_-3787734962244284745Layout_30" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#f2f2f2">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#f2f2f2"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="170" valign="top"><table valign="top" align="left" width="170" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div>
<div>
<div><strong>[1] Kiểm tra lại các báo cáo đã lập trong năm</strong></div>
<div> </div>
<div>- Kiểm tra các vấn đề của tờ khai thuế hàng tháng.</div>
<div>- Tư vấn điều chỉnh các sai sót chứng từ, hóa đơn ra, vào.</div>
<div>- Thông báo cho doanh nghiệp các sai sót liên quan</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
<td width="170" valign="top"><table valign="top" align="left" width="170" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div>
<div><strong>[2] Lập báo cáo tài chính</strong></div>
<div> </div>
<div>- Tư vấn khắc phục, xử lý tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước</div>
<div>- Tư vấn cho doanh nghiệp các thông tư, chính sách, luật định về thuế</div>
<div>- Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
<td width="170" valign="top"><table valign="top" align="left" width="170" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div>
<div>
<div><strong>[3] Hoàn thành Sổ sách kế toán</strong></div>
<div> </div>
<div>- In sổ sách và thực hiện bàn giao cho doanh nghiệp</div>
<div>- Giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_36" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_33" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#03b4fa">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#03b4fa"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><strong>Cam kết chất lượng dịch vụ:</strong></div>
<ul>
<li><strong>Đủ năng lực chuyên môn</strong>: Đội ngũ chuyên viên được tuyển dụng, đào tạo, đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vấn đề của Doanh nghiệp</li>
<li><strong>Thực hành chuyên nghiệp</strong>: Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ được huấn luyện, đào tạo, kỹ thuật máy tính cao. Dữ liệu của DN được lưu giữ an toàn, backup hàng ngày</li>
<li><strong>Luôn nhiệt tâm, chủ động</strong>: Luôn chủ động trong tư vấn và giải quyết các vấn đề, chủ động báo cáo tình hình của DN, rủi ro có thể có, vấn đề cần quan tâm.</li>
</ul></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_26" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div>
<div><strong>Về dịch vụ kế toán :</strong><br />
<br />
XYZ là tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh.<br />
Đội ngũ XYZ tinh thông các chuyên môn: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Quản trị, Luật kinh doanh và công nghệ thông tin.<br />
XYZ là thành viên của các tổ chức: BNI, VCCI, YBA, VACPA, VTCA, ...<br />
Tháng 6/2016, XYZ đã vinh dự nhận giải thưởng &quot;<em>Asia Most Impactful Service Award 2016</em>&quot;.</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><div>
<table name="Layout_27" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#555">
<tbody>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#555"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><table valign="top" align="left" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><div><br />
Công ty TNHH XYZ<br />
<a href="#">địa chỉ công ty</a> <a href="">duong abn</a><br />
Tổng đài: 000000 | Hotline: 0000.000.000 Ms. aBC<br />
<a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Kế toán</a> | <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Kiểm toán</a> | <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Pháp lý</a> | <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">Bảo hiểm xã hội</a><br />
<br />
Website: <a href="#" target="_blank" data-saferedirecturl="#">dia chi web</a></div></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="10"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#fff"><table name="Layout_4" id="m_-3787734962244284745Layout_4" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#fff">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#333"><table align="center" width="590" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
<tr>
<td><div>© 2018 Company XYZ</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="20"> </td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
Ivietpr.com Blog Cá Nhân, Nền Tảng Blogger, Giao Diện Fletro : Xây dựng và phát triển nội dung, theo số liệu phân tích trên cấu trúc content của nhật ký trực tuyến digitalnomad.vn [ Blog Chạy Thử Nghiệm Đa Cấu Trúc ]

Bạn có thể thích những bài đăng này

  1. To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>
  2. To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>

💰

Top Sản Phẩm Công Nghệ / Thiết Bị Điện Gia Dụng /,...
Về Trang Chủ
Điện Thoại Hỗ Trợ Làm Việc Từ Xa, Du Lịch, Chụp Ảnh,... Thiết bị công nghệ không thể dành cho Workcation, TELEWORK, WFH , người làm nghề MMO, KOC / Streamer và những người biên tập, sáng tạo nội dung Video, dân Viết Blog Kiếm Tiền Từ affiliate marketing , bổ sung và làm đa dạng nguồn tài chính cá nhân, kiếm thêm Thu Nhập Thụ Động,...

Xem Giá Bán

Lap Top thiết kế sang chảnh, sáng tạo kết hợp từ chiếc máy tính bảng và chiếc laptop gaming đi kèm những trang bị công nghệ tân tiến nhất, laptop Asus Gaming ROG Flow Z13 GZ301Z i7 12700H (LD110W), siêu phẩm hỗ trợ làm việc, học tập online, đem đến cho bạn những giây phút trải nghiệm giải trí cực đỉnh cùng laptop CPU thế hệ 12 mới nhất.

Xem Giá Bán

Flagship hiệu năng cực khủng, trang bị những công nghệ tiên tiến nâng chất lượng chụp ảnh lên một tầm cao mới, chiếc điện thoại thông minh không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Điện Thoại Thông Minh kháng nước thế hệ mới, hiệu năng cực đỉnh, camera sắc nét cùng viên pin cực khủng bên trong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm cực kỳ đáng giá, thiết bị công nghệ không thể thiếu dành cho dân Workcation, TELEWORK, WFH,... những du mục số thời hiện đại, dân xê dịch thích kiếm tiền từ du lịch.

Xem Giá Bán

Laptop mỏng nhẹ, kết hợp giữa chiếc máy tính bảng và máy tính xách tay tạo nên diện mạo thời thượng, năng động kết hợp hiệu năng mạnh mẽ vượt trội, người đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình.

Xem Giá Bán

Laptop sang trọng, mỏng nhẹ, công nghệ 2 màn hình cảm ứng, thuận tiện trong công việc, thiết bị giải trí cực đỉnh, xử lý đồ họa mượt mà,....

Xem Giá Bán