Viết Pr Thương hiệu, Quảng Cáo Sản Phẩm top 10 Google

logo
ván gỗ ghép
Review

Code chèn và chống chèn iframe

Park Hang Seo | tháng 12 31, 2017 |

(Ivietpr) - Code chèn iframe : <script type="text/javascript">   //<![CDATA[ document.write('<iframe src=" http://w....

Code chèn iframe :

<script type="text/javascript">  
//<![CDATA[ document.write('<iframe src="http://www.ivietpr.com/" scrolling="yes" frameborder="1" height="500" width="100%"></iframe>'); //]]>
</script>

http://www.ivietpr.com là Url iframe cần chèn.

Code chống chèn Iframe :

<script language="JavaScript"> if (window != top) top.location.href = location.href; </script>

🎆🎆🎆💥💥💥📣📣📣 🏭 Bạn đang tìm đơn vị cung cấp gỗ Thông, gỗ Sồi ghép Solid, finger, ghép nguyên thanh bìa kích thước đặt ghép...

Người đăng: Nam Trung JSC vào Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Xem thêm>>

Xem thêm>>