Viết Pr Thương hiệu, Quảng Cáo Sản Phẩm top 10 Google

logo
Review

Code chèn và chống chèn iframe

(Ivietpr) - Code chèn iframe : <script type="text/javascript">   //<![CDATA[ document.write('<iframe src=" http://w....

Seo-content - Hợp tác làm marketing online bằng cách ứng dụng kỹ thuật : Seo nội dung , google ads, hỗ trợ viết Pr thương hiệu, quảng cáo sản phẩm đưa từ khóa lên top 10 google...

Code chèn iframe :

<script type="text/javascript">  
//<![CDATA[ document.write('<iframe src="http://www.ivietpr.com/" scrolling="yes" frameborder="1" height="500" width="100%"></iframe>'); //]]>
</script>

http://www.ivietpr.com là Url iframe cần chèn.

Code chống chèn Iframe :

<script language="JavaScript"> if (window != top) top.location.href = location.href; </script>

Xem thêm>>

Xem thêm>>

Đóng liên hệ [x]
hotlineSeo nội dung - google ads