gỗ ghép
Phím tắt dùng nhập liệu trong wordpress :

phím tắt wordpress ctrl key
wordpress shift alt key