gỗ ghép
Bài Đoạn tuyệt với sự trình bày của ca sĩ "Phương Anh" lắng đọng và đầy cảm xúc :