gỗ ghép
Quảng cáo nghĩa là gì, đây là "cách hiểu cực kỳ đơn giản" về từ quảng cáo :

ý nghĩa của từ quảng cáo